Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Регистрация при продължителен престой в страна на Европейския съюз

Като гражданин на ЕС през първите 3 месеца от вашия престой в друга страна на ЕС властите не могат да изискват от вас да подадете заявление за документ за пребиваване, потвърждаващ правото ви да живеете там, въпреки че в някои страни може да се наложи да съобщите за присъствието си след като пристигнете.След 3 месеца в новата страна може да е необходимо да се регистрирате пред съответните власти (често това е общината или местното полицейско управление), след което да получите удостоверение за адресна регистрация.

Ще ви е необходима валидна лична карта или паспорт, както и:

За служители командировани в чужбина – Трудов договор или друго потвърждение от вашия работодател, че сте наети на работа.

Самостоятелно заето лице (едноличен търговец) – Доказателство за вашия статут на самостоятелно заето лице:
За Испания се изисква да представите регистрация като едноличен търговец, която се заявява в данъчната служба по местоживеене или по посочен от вас адрес, където ще развивате дейността, и тримесечна данъчна справка.

Пенсионери

Доказателство за наличието на пълна здравна осигуровка

Доказателство, че можете да се издържате без подпомагане на доходите: средствата могат да бъдат от всякакви източници

Учащи

Доказателство за записване в признато учебно заведение

Доказателство за наличието на пълна здравна осигуровка

Декларация, че можете да се издържате, без да ви е необходимо подпомагане на доходите: средствата могат да бъдат от всякакви източници

Не е необходимо да представяте никакви други документи.

Когато се регистрирате, ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация. То потвърждава правото ви да живеете в съответната страна.

Вашето удостоверение за регистрация трябва да бъде издадено незабавно и таксата за него да не превишава таксата за издаване на лични карти на гражданите на съответната държава.

Удостоверението трябва да е безсрочно (не трябва да се подновява), въпреки че може да е необходимо да съобщавате на местните власти за всяка промяна на адреса си.

Източник: Уебсайт на Европейския съюз

Close