Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, България, Полезно

Наистина ли трябва да вадя лична карта на детето си още на 14 години?

Наистина ли трябва да вадя лична карта на детето си още на 14 години?

Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта. Това гласи чл. 29 от закона за българските лични документи. На практика това означава, че всеки родител трябва да се погрижи под страх от административна глоба да извади документ на детето си, когато навърши 14 години.

Личната карта се смята за основен идентификационен документ за самоличност, валиден на територията на България или на територията на друга държава, съгласно международните договори. С нея всеки български гражданин има дори право да напуска страната и да се завръща в нея през вътрешните граници на България с държавите – членки на Европейския съюз. Затова и изискванията спрямо нея са строги.

Ваденето на личната карта на навършилото 14 години дете става чрез законните представители, които в масовия случай са родителите. Именно те подават заявлението за издаване на личната карта на детето. Това се прави в съответното районно управление на МВР, в т. нар. паспортни служби. Документите се дават в управлението по постоянен адрес. Заявлението трябва да се подаде и от двамата родители. То е типово, по образец и може да се купи от самите служби. Преди към него трябваше да се приложат и снимки на детето, спрямо които имаше специални изисквания. Сега обаче заради изискванията за биометрия снимките се правят в самото РПУ.

Издадените лични карти на 14-годишните са валидни 4 години. Те са безплатни. Необходимо е да се знае, че ако родителите не поискат и не подадат заявление за лична карта на детето си в срок, се глобяват от 20 до 150 лева.

И тук идваме до следващия въпрос – какво става и се прави, ако родителите са разведени. Според официалните указания на МВР заявленията за издаване на документ за самоличност се подават лично, а за издаването на паспорт на малолетни и непълнолетни – в присъствието на родителите, настойниците и попечителите. Ако някой от тях не може да се яви, се представя нотариално заверено изрично съгласие. Допуска се подаване на заявление от друго лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено от нотариус заявление.

Това би трябвало да означава, че независимо от обстоятелството, че родителите са разведени, то е най-чист вариантът, в който и двамата родители се подпишат под заявлението за личната карта и се явят пред съответната паспортна служба. Единственото изключение би било възможно, ако единият родител е лишен от родителски права. Ако това обаче не е налице, то и двамата родители след развода си запазват родителските правомощия. Просто съдът възлага упражняването на родителските права на единия, защото има пречка за едновременното им осъществяване и от двамата. Но те съществуват в правния мир.

Макар и примерно детето да живее при единия, а другият да плаща издръжка. С бракоразводното решение съдът може да каже, че примерно единият ще се разпорежда с имуществото на детето, а другият – с възпитанието. Варианти много. Но така или иначе двамата имат равни юридически права и отговорности.

Затова е най-добре и двамата родители да отидат да подадат заявлението. Ако единият не може или пък други причини налагат отсъствие – например не искат да се виждат родителите, то тогава просто този, който няма да отиде, дава нотариално заверено изрично съгласие. И то се представя пред съответната паспортна служба.

Същото важи с пълна сила и при вадене на международен паспорт на детето. Тук също се подава заявление, което се взима от паспортната служба. Този паспорт обаче изобщо не е задължителен като личната карта. На практика това означава, че няма да има глоба за родител, ако той не е извадил международен паспорт. Този документ е необходим, ако детето пътува до държавата, в която не може да се ходи само с лична карта. Такива например са Турция или пък Щатите, Канада, Австралия и др. И тук важи правилото, че е най-добре в паспортната служба да се явят и двамата родители. Ако някой не може – просто се представя неговото нотариално заверено изрично съгласие.

3-98883773

Ако ти е харесала статията, стани наш приятел във Фейсбук!

Close