Информационен сайт на българите в Испания

Новини от Испания

422 568 смъртни случая в Испания през 2015 г., увеличение от 6,8%

Според данните, публикувани от Националния статистически институт (INE), през 2015 г. смъртните случаи в Испания са 422 568 души, което представлява увеличение от 6,8%, спрямо предходната година. Смъртността при мъжете е по-голяма, отколкото при жените. Повечето смъртни случаи се дължат на естествени причини.

Коефициентът за обща смъртност отчита увеличение от 6.9% – 910.5 случая на 100 000 жители. През 2014 г. те са 852.1 смъртни случая на 100 000 жители, което представлява увеличение от само 1,7% спрямо предходната година.

Съотношение между половете: смъртните случаи при мъжете са 213 309 души, а при жените 209 259, но при тях смъртността е много по-висока – 7,7% повече, спрямо 2014 г.

Голяма част (96.4%) от смъртните случаи се дължат на естествени причини, заболявания – 407 489 смъртни случаи, 7% повече от предходната година. Вместо това, смъртните случаи, дължащи се на външни фактори са се увеличили само с 1,2%.

Close