Информационен сайт на българите в Испания

Икономика, Испания

Испания: Индексът на потребителските цени се повишава с четири десети през март до 3,2% поради увеличението на ДДС върху електроенергията

Индексът на потребителските цени (IPC) се е повишил с 0,8% през март спрямо предходния месец и е увеличил годишния си темп с 0,4 процентни пункта до 3,2% поради по-високите цени на електроенергията и горивата, сочат публикуваните в сряда данни на Националния статистически институт (INE), който подчертава, че от друга страна, цените на хранителните продукти са се повишили по-малко през март, отколкото през същия месец на 2023 г.

С нарастването на индекса на потребителските цени на годишна база през третия месец на годината инфлацията отново се повишава след спада с шест десети от пункта през февруари, който доведе до инфлация от 2,8%, най-ниското ѝ ниво от август 2023 г. насам.

Повишението през март, което предстои да бъде потвърдено от Института, също така връща индекса на потребителските цени на нива над 3%, след като миналия месец той падна под това ниво, а преди това в продължение на пет последователни месеца беше над него.

Това се дължи главно на увеличението на цените на горивата и електроенергията, след като правителството повиши ДДС на 21% от този месец, тъй като пазарната цена на електроенергията беше под 45 евро за MW/h.

Министърът на финансите Мария Хесус Монтеро призна, че това увеличение, което тя определи като „временно“, се дължи на повишаването на ДДС върху електроенергията.

Монтеро подчертава, че е важно да се наблюдава развитието на този показател – базисната инфлация, „която продължава да се понижава“.

„Базисната инфлация, т.е. без енергийния компонент, се развива много добре и е в съответствие с останалите икономически данни в нашата страна, което продължава да показва, че икономическата политика, която провеждаме, е успешна“, подчерта Монтеро.

В месечно изражение (март спрямо февруари) индексът на потребителските цени се повиши с осем десети от процентния пункт, което е третото му поредно месечно повишение и най-рязкото от февруари 2023 г. насам, когато се повиши с 0,9 %.

През март изчисленият годишен темп на изменение на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който позволява да се правят международни сравнения, възлезе на 3,2%, което е с три десети от процентния пункт повече от отчетеното през предходния месец. Очакваното месечно изменение на ХИПЦ е 1,3%. INE ще публикува окончателните данни за индекса на потребителските цени за март на 12 април.

През март Euribor се повиши до 3,72% и оскъпява ипотечните кредити с годишна ревизия

Дванадесетмесечният Euribor, най-широко използваният показател в Испания за изчисляване на променливите ипотечни кредити, приключи март отново с ръст, след като потвърди, че средната лихва е 3,72% – най-високото ниво от ноември насам, което удостоверява повишение с пет десети спрямо февруари.

По този начин показателят добавя второто си повишение, както се прогнозираше, след като през февруари прекъсна серията от три последователни понижения. През ноември 2023 г. индикаторът спадна до средно равнище от 4,022%; през декември спадна до 3,679%; а през януари 2024 г. – до 3,609%, като през февруари отново се повиши до 3,67%.

Повишението на Euribor (акроним на Euro InterBank Offered Rate – междубанков лихвен процент в евро) се дължи на непрекъснатото повишаване на лихвените проценти от Европейската централна банка от юли 2022 г. до септември 2023 г., след което по-нататъшните повишения вече не се актуализират.

Повишението на този показател ще се отрази леко на погасителните вноски по променливите ипотечни кредити с годишен преглед, които се преразглеждат този месец, тъй като преди година показателят беше малко по-нисък и възлизаше на 3,647%.

Въпреки това тези, които актуализират кредитите си на всеки шест месеца, ще бъдат леко облекчени. През септември Euribor достигна ставка, по-висока от сегашните 4,149%. Спадът обаче ще бъде малък.

Close