Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Испания, Образование, Полезно

Испания: Записване на дете в училище

Правото на образование в Испания е заложено в Конституцията на страната. В член 1 от Закона за образованието от 3 юли 1985 г. се казва, че всяко дете в училищна възраст има право на образование независимо дали родителите му са испански граждани или чужденци и дали те пребивават законно или не на територията на страната.


Важни подробности при записването на децата на възраст между 6 и 16 години в училище в Испания (Educación Básica (entre 6 y 16 años) primariа y secundariа):

Почти във всяка автономна област на Испания образователната система е различна.

В много автономни области освен испански език се изучава и местен език.

В Испания има три вида училища: държавни, частни и смесени. Последният вид училища получават субсидии от държавата и затова таксите им са по-ниски от тези, на частните.

Кога трябва да се запишат децата за училище?

Записването на децата за училище става в три периода:

  1. Между месеците март и май- в този период родителите могат да избират в кое училище да учи детето.
  2. В началото на месец септември- в този период се записват децата, които не са успели да се запишат през първият период (най-често това се случва когато не са били приети на първото класиране в желаното училище).
  3. По всяко време на учебната година. В този случай не може да се избира училището. От Инспекцията по образованието ще изпратят детето в училище, където има свободни места. Тук е важно да се отбележи, че едно дете може да се запише за училище по всяко време на учебната година само ако има основателна причина за това: премества се да живее от друг град, от друга автономна област или идва от друга държава.

Записването на децата става в съответното училище, в образователния отдел на съответното кметство/общинска служба (área educativa del ayuntamiento), Териториалните служби на Образователното министерство (Delegaciones Territoriales de Educación).

Необходими документи за записване на училище в Испания

Въпреки, че във всяка автономна област има различни изисквания, основните документи са:

  • Валиден задграничен паспорт или лична карта на детето
  • NIE (ако има)
  • Валидни лични документи на родителите
  • NIE на родителите (ако има)
  • Документ за поставените ваксини на детето (в някои автономни области този документ се представя направо в училището, а в други се изисква медицинско свидетелство от районната поликлиника, за издаването на което трябва да има информация какви ваксини са поставяни на детето).
  • Документ за адресна регистрация

Close