Информационен сайт на българите в Испания

Новини от Испания, Полезно

Еднократна парична помощ от 10 800 евро ще получават младежите в Испания, които искат да си купят жилище

Еднократна парична помощ от 10 800 евро ще получават младежите в Испания, които искат да си купят жилище

Еднократна парична помощ от 10 800 евро или 20% от стойността на жилището ще получават младежите в Испания, които не са навършили 35 години (към момента на подаване на заявлението) и които искат да купят жилище. Това беше обявено от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иниго де ла Серна по време на презентацията на новия устройствен план 2018-2021, който се очаква да влезе в сила от 1 юни тази година.

За получаване на тази помощ, е необходимо:

 • Кандидатът да е под 35 години.
 • Годишния доход на лицето, което кандидатства за тази помощ, да не надвишава сумата от 19 170 евро в 12 работни заплати или 22 365 евро в 14 работни заплати.
 • Освен това, лицето се задължава да живее в закупеното от него жилище най-малко 5 години.
 • Кандидатът не трябва да е собственик или съсобственик на друго жилище в Испания.

Друга новост в бъдещия устройствен план, който предварително беше оповестен от Де ла Серна е, че се увеличава помощта за наемане на жилище от 600 на 900 евро (в определени случай), максимална сума, от която ще могат да се възползват не само лицата под 35 години, но и всички останали.

За лицата под 35 години, тази помощ ще покрива 50% от разходите за наем, а за останалите тя ще е 40% от платената сума за наем, с което се премахва вече съществуващото ограничение от 2400 евро годишно.

2 Коментари

 1. Radka Nikolova

  Nikolova
  Muy buena política social para los jóvenes! Somos una familia joven con un bebé pequeño a 1 año. ¿Podemos aprovechar esta asistencia social para comprar o alquilar una casa pequeña? No trabajamos en el empleo estatal bajo un contrato laboral. Nuestro ingreso anual es inferior a € 19,170 en 12 salarios. Estamos trabajando en lo que es privado. Gracias
  Николова
  Много добра социална политика за младите! Ние сме млада фамилия с малко бебе на 1 год. Можем ли да се възползваме от тази социална помощ за закупуване или за наемане на малко жилище. Не работим на държавна работа по трудов договор. Годишния ни доход е под 19 170 евро в 12 работни заплати. Работим каквото излезе на частно. Благодаря!

 2. Донкова

  Добра социална политика!Помощта може ли да се ползва от студенти или лица,граждани на Република България?

Close