Българи в Испания | ИСБИ

Информационен сайт на българите в Испания

Новини от Испания, Полезно

Еднократна парична помощ от 10 800 евро ще получават младежите в Испания, които искат да си купят жилище

Еднократна парична помощ от 10 800 евро ще получават младежите в Испания, които искат да си купят жилище

Еднократна парична помощ от 10 800 евро или 20% от стойността на жилището ще получават младежите в Испания, които не са навършили 35 години (към момента на подаване на заявлението) и които искат да купят жилище. Това беше обявено от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иниго де ла Серна по време на презентацията на новия устройствен план 2018-2021, който се очаква да влезе в сила от 1 юни тази година.

За получаване на тази помощ, е необходимо:

  • Кандидатът да е под 35 години.
  • Годишния доход на лицето, което кандидатства за тази помощ, да не надвишава сумата от 19 170 евро в 12 работни заплати или 22 365 евро в 14 работни заплати.
  • Освен това, лицето се задължава да живее в закупеното от него жилище най-малко 5 години.
  • Кандидатът не трябва да е собственик или съсобственик на друго жилище в Испания.

Друга новост в бъдещия устройствен план, който предварително беше оповестен от Де ла Серна е, че се увеличава помощта за наемане на жилище от 600 на 900 евро (в определени случай), максимална сума, от която ще могат да се възползват не само лицата под 35 години, но и всички останали.

За лицата под 35 години, тази помощ ще покрива 50% от разходите за наем, а за останалите тя ще е 40% от платената сума за наем, с което се премахва вече съществуващото ограничение от 2400 евро годишно.

Още по темата:

Сподели:

1 Comment

  1. Донкова

    Добра социална политика!Помощта може ли да се ползва от студенти или лица,граждани на Република България?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.