Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Българи в чужбина, Европа, За помощ, Полезно

Допълнителни пенсии в чужбина

Д

опълнителни пенсионноосигурителни схеми за прослужено време, преживели лица или инвалидност, създадени с цел да допълват или заместят законовите държавни пенсии.Преди да подпишете договор за участие в допълнителна пенсионноосигурителна схема, проверете по какъв начин местенето/живеенето в чужбина ще се отрази на вашите пенсионни права. Ако това води до някакви неблагоприятни последици, те са незаконни.

Ако напуснете дадена допълнителна пенсионноосигурителна схема, поради това че се местите на работа в друга страна от ЕС, имате същите права като лицата, които остават в същата държава, но спират да плащат вноски — например защото са сменили работата си.

Пенсионните компании понякога санкционират лица, които се местят в чужбина, като отказват да им изплащат пенсии, налагат допълнителни такси или изискват от лицата да върнат натрупаните лихви.

Това е незаконно — ако ви се случи, можете да се обърнете към европейските потребителски центрове ТУКАко се преместите в чужбина, вашата предишна държава на пребиваване може да поиска от вас да възстановите всички данъчни облекчения, които сте получили за плащането на вноски за допълнителна пенсия.

Това е незаконно — за вашата допълнителна пенсия трябва да важат същите данъчни условия като за допълнителните пенсии, изплащани на пребиваващите в съответната страна.

Източник: Уебсайт на Европейския съюз

Close