Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Европа, Полезно

Държавни пенсии в чужбина

Държавни пенсии в чужбина. Пенсия за старост

Къде да кандидатствате

Ако сте работили в няколко страни от ЕС, може да сте натрупали пенсионни права във всяка от тях.

Трябва да кандидатствате пред пенсионните органи в страната, в която живеете или в която сте работили последно. Ако никога не сте работили в страната, в която живеете, тази страна ще препрати вашата молба за пенсия на страната, в която последно сте работили.След това тази страна е отговорна за обработката на вашата молба и за събирането на информация за пенсионните ви вноски във всички страни, в които сте работили.

В някои страни пенсионният орган следва да ви изпрати формуляра за кандидатстване, преди да сте навършили пенсионната възраст на тази страна. Ако не го получите, проверете в пенсионния орган, за да разберете дали ще ви го изпратят автоматично. Трябва да потърсите информация за получаване на пенсия поне 6 месеца преди да се пенсионирате, тъй като процедурата за отпускане на пенсия от няколко страни може да отнеме време.

Необходими документи

Документите се различават в различните страни, но обикновено трябва да предоставите вашата банкова информация и някакъв вид документ за самоличност. За по-точна информация се свържете с пенсионния орган, който обработва вашата молба.
Разлика в пенсионната възраст

В някои страни от ЕС ще трябва да почакате по-дълго, преди да започнете да получавате пенсия.

Можете да получите пенсия само в страната, в която живеете в момента (или сте работили последно), след като навършите законната пенсионна възраст в тази страна. Ако сте натрупали пенсионни права в други страни, ще получите тези части от вашата пенсия едва след като навършите законната пенсионна възраст в съответните страни.

Ето защо е важно да се информирате предварително във всички държави, в които сте работили, какво ще бъде вашето положение, ако промените датата на пенсионирането си. Ако вземете една пенсия по-рано от друга, това може да се отрази на сумите, които получавате. Можете да получите съвет от съответните органи в страната, в която живеете, и/или в страните, в които сте работили. Научете за пенсионната възраст и пенсионните системи в страните от ЕС:

Периоди на допустимост

В някои страни от ЕС трябва да сте работили за минимален период от време, за да имате право на пенсия. В такъв случай пенсионният орган трябва да вземе предвид всички периоди, през които сте работили в други страни от ЕС, все едно че през цялото време сте работили в съответната страна, за да изчисли дали имате право на пенсия ( принцип на сумиране на осигурителните периоди).

Периоди на осигуряване под една година

Ако сте били осигуряван по-малко от година в една страна, може да важи специално правило, тъй като някои страни от ЕС не предоставят пенсия за кратки периоди: месеците,през които сте били осигуряван или сте живели в страната, в която сте работили за кратко, няма да бъдат изгубени, а ще бъдат взети предвид при изчисляването на пенсията ви в страните, в които сте работили по-дълго.

Как се изчислява вашата пенсия

Пенсионните органи във всяка страна от ЕС, в която сте работили, ще направят справка за вноските, които сте заплатили в техните системи и в системите на други страни, както и колко дълго сте работили в отделните страни.

Европейски размер на пенсията

Всеки пенсионен орган ще изчисли частта от пенсията, която трябва да ви изплаща, отчитайки периодите на заетост във всички страни от ЕС.

За целта той ще сумира периодите на заетост във всички страни от ЕС, за да изчисли какъв би бил размерът на вашата пенсия, ако през през цялото време сте плащали вноски в системата на съответната страна ( теоретичен размер).

След това този размер ще бъде пригоден, за да отразява реалното време, през което сте се осигурявали в тази страна ( пропорционално обезщетение).

Национален размер на пенсията

Ако отговаряте на условията за отпускане на национална пенсия, независимо от периодите, през които сте работили в други страни, пенсионният орган ще изчисли и националната пенсия (известна като самостоятелно обезщетение).
Резултат

След това националният орган ще сравни пропорционалното обезщетение и самостоятелното обезщетение. Ще ви бъде изплатена по-високата от двете суми от съответната страна от ЕС.

Решението на всяка страна по вашата молба ще бъде обяснено в специална бележка – формуляр Р1, който ще получите.

Изплащане на вашата пенсия

Всяка страна, която ви отпуска пенсия, обикновено плаща съответната сума по банкова сметка в страната, в която пребивавате – ако живеете в ЕС.

Ако не живеете в ЕС, може да се наложи да си отворите сметка във всяка от страните от ЕС, които ви изплащат пенсия.

Пенсии за инвалидност / пенсии за преживели лица

Описаните по-горе правила се отнасят и за изчисляването на пенсии за инвалидност и на пенсии за преживели лица Важно е да знаете, че:

Ако подадете молба за пенсия за инвалидност или обезщетение за неработоспособност, всяка страна, в която сте работили, може да поиска да ви прегледа поотделно и съответно да направи различни заключения. Според една страна може да сте сериозно неработоспособен, а според друга — изобщо да не сте неработоспособен.

Някои страни от ЕС не изплащат пенсии за преживели лица. Ако съпругът или съпругата ви работи в чужбина и разчитате на възможността да получите пенсия за преживяло лице, проверете дали в съответната държава съществуват такива пенсии.

3-98883773

Ако ти е харесала статията, стани наш приятел във Фейсбук!

1 Коментар

  1. Nikolinka Ruseva

    Г-жоЦветелина Петрова,предстои ми да се пенсионирам през 2019год.в България и не съм наясно как ще стане в моят случай.В България имам 25год.стаж,от 2000год до 2008год.съм работила в Израел с работна виза и осигоровки,имам официялни документи който знам,че ще ми ги признаят за трудож стаж в БГ.От 2011год,работя в Холандия,и имам еднолична регистрирана фирма плащам си всички данаци и затраховки както е положено,но не плащам пенсионни осигоровки.Знам,че от платените данъци и адресна регистрация по закон се отделят едни 2% за пенсия казва се AOV.Въпросът ми е следният:Тъй като стажът в БГ не ми достига,ще ми бъдат ли признати и добавяни към българският трудов стаж тези години от Холандия?Ще имам ли право след пенсионирането в БГ/ако всичко бъде наред разбира се/,също да получа пенсия от Израел и Холандия,след навършване на годините по техният закон?Дано сте разбрали въпросите ми,че малко дълго и объркано се получава!!!

Close