Информационен сайт на българите в Испания

Новини от Испания, Работа в Испания

SEPE може да ви спре обезщетението за безработица, ако пътувате в чужбина?

Държавната служба по заетостта (SEPE) може да ви спре обезщетението за безработица (включително това, предназначено за лица над 52 години) или субсидия за активно включване (RAI), ако пътувате в чужбина? Възможно ли е това?Това не винаги е така. Това зависи от периода на пребиваване в чужбина и от причините за пътуването.

Пътуване в чужбина с цел работа

Ако получавате обезщетение за безработица или друго обезщетение и възнамерявате да пътувате в чужбина с цел работа, международно сътрудничество или обучение, трябва предварително да уведомите SEPE, за да ви разреши пътуването, като използвате формуляр, наречен „Notificación de desplazamiento al extranjero“ (Уведомление за пътуване в чужбина).

Видове помощи за безработни семейства в Испания

В тези случаи, ако престоят ви в чужбина продължи повече от 12 месеца без прекъсване, обезщетението се спира окончателно. От друга страна, ако получавате субсидия за активно включване RAI, периодът се намалява на 6 месеца. Във всеки случай, ако изплащането на обезщетението ви е било прекъснато, когато сте напуснали Испания, и при завръщането си все още сте безработни, можете да подадете молба за възобновяване на плащанията.

Следва да се отбележи, че ако пътуването е с цел търсене на работа в страна от Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство или Швейцария, обезщетението може да бъде „изнесено“ за три месеца с възможност за удължаване с още три месеца.

Заминаване в чужбина по други причини

Ако престоят ви в чужбина е по някаква друга причина (напр. почивка), но не повече от 15 календарни дни, от тази година вече не е задължително да се уведомява службата по заетостта. През това време обезщетението за безработица и RAI се запазват, „докато сте в състояние да изпълнявате установените от закона задължения“ (ангажимент за дейност). Тези петнадесет дни могат да бъдат непрекъснати или разпределени в рамките на календарната година. Ако подадем уведомление за отсъствието си, трябва да съобщим и за завръщането си в първия работен ден след завръщането.

И накрая, ако престоят ни в чужбина е за повече от 90 календарни дни (независимо дали са последователни или не) по причини, различни от повишаване на квалификацията, търсене на работа или доброволческа дейност, ще загубим всички обезщетения, които може да получаваме.

ISBI предлага последните новини от Испания безплатно. Ако искате да подкрепите нашия уебсайт, абонирайте се ТУК.

Споделете статията:

Close