Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Autónomo – започване на дейност като самонаето лице

Започването на дейност като самонаето лице не е лесно, свързано е с много процедури и документи, за това е много важно да се знае в дълбочина нормативната наредба и фискалните стъпки, които трябва да се следват. Поради това за тези, които не са запознати с всички документи, регистрирането като самостоятелно наето лице може да се окаже особено сложно.

I. Общи стъпки, които трябва да се следват, за да се завърши успешно целият процес:

 1. Данък за бизнес: (I.A.E)- това е налог върху упражняването на професионална дейност. Категоризира търговската и професионалната дейност чрез код, наречен „позиция в дейността“. Регистрацията се прави в съответната Данъчна агенция – Agencia Tributaria.
  2. Alta Censal и избор на данъчен режим: регистрацията се прави в съответната Данъчна агенция- Agencia Tributaria. Трябва да се попълни формуляр 036 за избрания данъчен режим, да се посочи дейността, която ще се извършва и накрая да се посочат данните на компанията /Autónomo/ .
 2. Принадлежност в специален режим за самостоятелно заети лица / Afiliación en el Régimen Especial de Autónomos/. Регистрацията се извършва в съответната служба на социалното осигуряване /Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/ и трябва да се представят следните документи:

– Лични документи
– Формуляр 036
– Формуляр ТА521 за регистриране в специалния режим на самостоятелно заетите лица /Afiliación en el Régimen Especial de Autónomos/ . Попълва се на място.

Срокът за тази регистрация е 30 календарни дни и започва да тече от деня, в който се регистрира Alta Censal /стъпка 2/.

II. Стъпки, в зависимост от дейността

 1. Разрешително за отваряне /Licencia de Apertura/ и Разрешително а дейности и съоръжения /Licencia de Actividades e Instalaciones /: тази процедура се формализира в съответната община /Ayuntamiento/. Изисква се да има регистрирана фирма /Autónomo/ и да се придружава от проект за съоръженията. Не всички дейности изискват такива лицензи: например:учител, който преподава в училище, което е чужда собственост.
  III. Допълнителни стъпки:
 2. Регистрация в търговския регистър- Registro Mercantil

1 Коментар

 1. Juan Dekor

  Само за малоумни мазохисти!!!

Close