Информационен сайт на българите в Испания

Българи в чужбина, Право

Ще пътувам в чужбина. Трябва ли ми зелена карта?

Зелената карта не е застраховка. Тя е удостоверение за наличие на такава. Показва две неща:

  1. Имате валидна гражданска отговорност;
  2. Полицата покрива територията на съответната страна, ако тя не е задраскана с „Х” в квадратчето с нейно съкращение.

Издава се в стандартизиран формат на латиница.

Какво е зелена карта?

Зелената карта е удостоверение, издадено в стандартен формат, за наличие на сключена застраховка гражданска отговорност.

Сертификат задължително се издава при разширение на покритието за територия на страни извън задължителния по кодекс териториален обхват. При изрично желание на застрахования, удостоверението може да бъде издадено и за страни за които сертификат не се изисква.

Зелената карта съдържа минимално необходимите данни, печатно изписани на латиница, с които еднозначно се идентифицира собственика, превозното средство и застрахователя.

За кои страни важи гражданската отговорност?

Законодателят е предвидил покритие на задължителната полица за територията на:

– България
– всички страни членки на Европейското икономическо пространство. Това са останалите 27 страни, членки на Европейския съюз (Австрия, Белгия, Великобритания, Дания, Естония, Ирландия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция) и Исландия и Норвегия
– други страни, участващи по Многостранното споразумение- вкл., Андора, Сърбия и Швейцария
– трети страни, за вреди причинени на лица от държава членка при пътуване между територията на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро което да носи отговорност на територията на съответната страна.

При пътуване в която и да е от тези страни не е необходимо към застраховката да бъде издаван сертификат зелена карта. Няма граничен контрол и полицата е достатъчното удостоверение за наличие на сключена и валидна застраховка.

Кога е добре да се носи сертификат зелена карта?

Когато това е задължително или ако ви дава допълнително спокойствие (за страните, за които зелената карта не е задължителна).

Осигуровки на работили в чужбина

Какъвто и да е друг съвет е обременен със спекулация и излишен разход. Страните членки на Европейската икономическа общност и тези, подписали Многостранното споразумение имат общи правила. Според тях задължение на страната по регистрация е да гарантира, че превозните средства имат сключена задължителна застраховка.

Тези ваши права са гарантирани от чл. 258, чл.54 ал. 2 и §1 т. 6 от Кодекса за застраховане и чл.2 на Трета моторна директива.

Необективно е и съображението, че полицата по гражданска отговорност се издава само на кирилица и текстът е неразбираем за чужденци. Българският е официален европейски език и всеки документ издаден на него има същата тежест, както и останалите европейски езици.

От къде можете да получите сертификат зелена карта?

Сертификат зелена карта може да бъде издаден от застрахователя или брокера по вашата полица.

От къде да си купя зелена карта?

Колко струва?

Самият сертификат е безплатен. Ако добавя спокойствие към вашата гражданска отговорност, дори и да не е задължителен за страната към която пътувате, можете за изискате да ви бъде издадена зелена карта по всяко време от валидността на вашата полица, независимо от уговорената периодичност на плащане на премията.

Не се изисква доплащане извън уговорената по полицата премия за задължителния териториален обхват на полицата. Зелената карта за него е задраскана за всички трети страни.

Испания: кой има право на помощта от 1200 евро

Ако обаче възнамерявате да пътувате извън Европейското икономическо пространство, Сърбия, Андора или Швейцария е необходимо да доплатите за разширение на териториалното покритието на гражданската отговорност.

При част от компании за издаване на сертификат, валиден за всички страни- членки на споразумението зелена карта, се изисква доплащане и на всички непогасени вноски по текущата ви полица.

Според указанията на Комисията за финансов надзор от 16.04.2014г. е неправомерно издаването на зелена карта да бъде обвързвано с други административни такси (въпреки това, такива има) или доплащане на ползвани отстъпки срещу декларация (популярната до скоро отстъпка за България).

За какъв срок се издава?

Сертификата се издава за срока за който е платена гражданската отговорност, но не по- малко от 15 дни. Т.е. до падежа на следващата вноска (ако компанията, допуска издаване на зелена карта при разсрочено плащане) или до края на валидността на полицата.

Close