Информационен сайт на българите в Испания

България, Видео

Ще отпадне ли ЕГН-то в България?

Ако в България ЕГН-то е задължително, то в Германия и Унгария например е обявено за противоконституционно заради противоречие с законодателството за защита на личните данни. Може ли универсалният код да бъде премахнат и у нас – вижте репортажа на Цанка Николова.

Close