Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Испания, Полезно

Цени за роуминг в ЕС от 30 април 2016

Когато използвате вашия мобилен телефон в други страни от ЕС за обаждания, текстови съобщения или сърфиране в Интернет, размерът на таксите, които вашият оператор може да ви наложи, е вече ограничен.
От 30 април 2016 година цените определени от Европейския Съюз са следните:

Изходящи гласови повиквания (на минута) – същата тарифа като националната + до 0,05 евро
Входящи гласови повиквания (на минута) – същата тарифа като националната + до 0,01 евро
Изпращане на SMS (за SMS) – същата тарифа като националната + до 0,02 евро
Интернет (изтегляне на данни, за MB) – същата тарифа като националната + до 0,05 евро
Максималната цена е определена за МВ, но таксуването е за КВ.

Когато преминете границата на държава в рамките на ЕС, Вашият мобилен оператор трябва да ви изпрати SMS с информация за цените за входящи и изходящи повиквания, текстови съобщения и сърфиране в интернет (изтегляне на данни) в страната от ЕС, в която се намирате.

За да бъдете предпазен от прекалено високи сметки за пренос на данни в роуминг, стойността на обема на изтеглените данни на вашето мобилно устройство е ограничена в целия свят до 50 евро (или равностойността в друга валута), освен ако не сте се договорили за различен лимит с вашия оператор. Освен това, когато достигнете 80 % от договорения лимит, ще получите предупреждение.

От 15 юни 2017 година няма да плащате такси за роуминг, при условие че използвате телефона си в чужбина Временно.Източник: Уебсайт на Европейския съюз

Close