Информационен сайт на българите в Испания

Българи в чужбина, Испания, Полезно

Фамилно име на съпрузите след сключен граждански брак в чужбина

При изготвянето на акта за сключен граждански брак в чужбина, всеки един от младоженците трябва да декларира пред компетентния орган дали запазва фамилното си име, или приема фамилното име на своя съпруг/съпруга, или добавя фамилното име на съпруга/съпругата си към своето, която промяна се отразява в съставения акт за сключен граждански брак.

Ако чуждото законодателство не предвижда такава възможност, то тогава лицето трябва да се снабди с документ от чуждия компетентен орган, който доказва, че българския гражданин е декларирал пред чуждестранното длъжностно лице желанието си за промяна на името.

Така изготвения документ от чужбина, заедно с документа за граждански брак се предоставят на българските органи по гражданска регистрация в общината, с оглед промяна на фамилното име при регистрацията на брака в Република България.

При липса на гореспоменатите действия не може да бъде променено фамилното ви име при регистрацията в България, освен по съдебен ред.

Close