Информационен сайт на българите в Испания

Любопитно, Наука и технологии

Учени с катастрофална прогноза! Времето за спасяване на планетата изтича

Времето за спасяване на планетата от катастрофалния ефект на климатичните промени изтича. Международен екип от 8 учени смята, че човечеството разполага с 10 години, за да спаси Земята. Техните новини обаче не са само лоши.

Учените разполагат с модел за балансиране на емисиите въглероден диоксид с въглеродни поглъщатели, например горите. По този начин температурата може да се стабилизира, недостигайки ново повишаване от 1.5 градуса по Целзий.

Консултантът на Световната банка Брайън Уолш, който ръководи проучването, казва, че внимателно са проучени въглеродните емисии от употребата на горива, селското стопанство, производството на храни, биоенергията и употребата на земя. Взети са предвид също така състоянието на екосистемите, като е определено откъде произхождат и накъде се запътват емисиите.

Ето какво гласи препоръката: Трябва да редуцираме използването на изкопаеми горива до под 25% от глобалните доставки на енергия към 2100 г. В момента този показател е 95%. Човечеството също така трябва да редуцира процеса на обезлесяване – така ще се постигне намаляване на емисиите с 42% до 2100 г.

Възобновяемата енергията също е част от проблема. Учените са разработили сценарии за развитие на енергийния сектор в бъдеще. Според един от тях употребата на енергията от въздуха, слънцето и биоенергията трябва да се увеличава с 5% на година до 2022 г. Този подход обаче няма да доведе до понижаване на температурите, ако не се съпроводи с технологии за справяне с емисиите.

Източник: Profit.bg.

Close