Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Това са новите изисквания за получаване на помощта от 426 евро

Правителството на Испания одобри вчера удължаване на помощта от 426 евро по програмата „Activación de empleo“, позната още като PAE. Тази програма е насочена към дългосрочно безработните със семейни задължения, които са изчерпали всички видове обезщетения и помощи за безработица, включително Reta Activa de Insercion, PRODI и Plan Prepara. Сумата е 426 евро на месец за период от шест месеца.

Новото тази година е, че правителството облекчава изискванията за получаване на тази помощ.

Това са новите условия:

  • Срокът за кандидатстване се намалява на един вместо шест месеца от изчерпването на помощ RАI, PRODI или PREPARA.

  • За да се кандидатства за помощта от 426 евро, трябва да сте регистриран/а като безработен/ безработна в бюрото по труда за период от 270 дена, а не както до сега – 360 дена.

  • Да нямате право да получавате обезщетение, помощ за безработни /subsidio/ или помощ RAI

  • Доходите да не надвишават месечно 75% от МРЗ и да има семейни отговорности

  • Лицата, включени в Програмата, следва да си търсят активно работа. Търсенето на работа може да става чрез частни агенции, а не както до сега – само в бюрата по труда. Те могат да получават финансова помощ в размер на 426 евро/месечно за максимален срок от 6 месеца.

Според говорителя на правителството Иниго Мендес, над 210 хил. души ще се възползват от тази помощ до 2018 година. За целта правителството ще отпусне 537 млн. евро (220 млн. евро през 2017 г. и 317 млн. евро през 2018 г.)

Close