Информационен сайт на българите в Испания

България

С близо 52 000 души е намаляло населението на България през 2016 година

През 2016 България е била с население 7 101 850 души, което е с 52 000 души по-малко в сравнение с 2015 година. Смъртността е намаляла, но показателите на раждаемостта също са по-ниски от миналата година.

Смъртността е намаляла с 2,3%, но остава висока най-висока в Европейския съюз – 15,1%, предаде БНТ.

Раждаемостта също е намаляла. 58% от новородените са извънбрачни. Увеличава се и броят на децата родени от майки, които не са навършили 18 години. Рекордьори по този показател са в Сливен.

Продължава и процесът на застаряване. 20% от хората в България са над 65 години, като критичният праг е много близо.

Ако се запазят текущите демографски тенденции през 2050 година ще има обезлюдени области. Най-критично е положението във Видин. Това е най-малката област в нашата страна със своите 88 867 души. Намалели са с близо 3% само за година.

През миналата година 30 570 емигранти са заминали към Германия, Англия, Испания. 21 000 имигранти пък са влезли в страната. 60% са от Турция, Русия и Украйна.

Средната продължителност на живота обаче се е увеличила на 74,7 години – 71 години за мъжете и 78 за жените.

Close