Информационен сайт на българите в Испания

Европа, Полезно

Сбогом роуминг: Какво е новото предложение в Брюксел?

Европейската комисия представи в понеделник проект, който пояснява премахването на таксите за роуминг в ЕС от юни 2017, за да се избегнат евентуални „злоупотреби“ на потребителите на телефонните услуги. Какви са предложенията на Брюксел и как те влияят на европейския потребител?

Какво имаме предвид, когато говорим за роуминг?

Всеки потребител на мобилен апарат, който се намира извън страната си, знае значението на роуминга. Това е услуга, предлагана от операторите на своите клиенти, така че те могат да получават и да провеждат разговори, SMS или използване на данни извън територията на страната, в която е сключил договор с дадена телефонна компания. В замяна обаче, при превишаване на лимитите за разговори (на минута) или навигация (за гига байт), той трябва да заплати за разликата, която в много случаи е многократно по-скъпа.

Защо ЕС иска да премахне роуминга?

Не става дума само за това, че европейския гражданин ще спести от услугата, но по този начин ще паднат бариерите за „Единен цифров пазар“ и това ще допринесе за икономическото развитието на 28-те членки на Европейския съюз.

От кога ще бъде безплатно?

Европейския парламент прие датата 15 юни 2017 г. за краен срок за операторите да премахнат роуминга. Обаче някои оператори в Испания (като Vodafone и Orange) не изчакаха тази дата и вече предлагат пезплатен роуминг, в някои от договорите си, на своите клиенти. Други компании предлагат дневни квоти или вече са намалили своите цени. Проектът, представен вчера от Комисията, трябва да бъде одобрен от Парламента преди 15 декември.

Защо влиза в сила през 2017 г. … и не сега?

Брюксел е предпочел постепенно прилагане на правилата, за да се избегнат спекулации от страна на телефонните компании, които да вдигнат цените и по този начин да компенсират загубите си от премахване на роуминга. За това се стигна до решението, то да става постепенно, като за краен срок е определен, 15 юни 2017 година.


Какви са лимитите, които предлага Брюксел?

От черновата, представена този понеделник от Брюксел, става ясно, че телефоните компаниите ще предлагат безплатен роуминг само 90 дена в годината или последователни 30 дена. Този лимит се налага, за да се избегнат спекулации относно мястото на договаряната услуга. Например: всеки гражданин на ЕС може да сключва договор с телефонна компания в страната, в която живее, а не в друга, където условията и цените са по-добри.

Тогава трябва ли да плащам, ако аз съм на почивка или на работа 35 дни в друга държава на ЕС?

Само ако са надвишени тези срокове. Например, ако сте на почивка 35 дена и използвате телефона за разговори и навигиране в интернет от първия ден, потребителят няма да заплаща роминг първите 30 дена, а само националната си ставка, след което ще трябва да заплаща роуминг за останалите 5 дена. От друга страна, за тези, които работят или учат в друга страна на ЕС, ще бъдат принудени да сключат договор с телефонна компания в страната, където живеят или учат за по-дълъг срок.

Ако имам договорени неограничени разговори и интернет?

Ако имате договорена тази тарифа, то тя се прилага еднакво както в страната, в която живеете, така и когато сте вън от нея, но само в рамките на определения по-горе лимит.

Ще трябва ли да плащам за роуминг, ако съм в страна извън ЕС?

Да. Законът се прилага само за 28-те страни-членки, така че потребителите трябва да бъдат внимателни когато провеждат разговори или използват интернет в други европейски държави като Андора или Швейцария.

Close