Информационен сайт на българите в Испания

Европа, Полезно

Регулирани професии в ЕС

Научете дали вашата професия е регулирана в чужбина
Този раздел е посветен на признаването на вашите професионални квалификации, така че да можете да работите в чужбина. Това не важи, ако искате да учите в чужбина. Научете повече за признаването на дипломите за висше образование.

Ако искате да работите в друга страна от ЕС и вашата професия е регулирана там, може да се наложи вашите професионални квалификации (обучение и професионален опит) да бъдат официално признати, преди да започнете работа в приемащата страна.
Дадена професия е регулирана, ако за да я практикувате е нужно да притежавате определена степен, да положите специални изпити или да се регистрирате към професионална организация.

Проверете в базата данни за регулираните професии , от която можете да научите кои професии са регулирани в отделните страни от ЕС и от кои органи.

Трябва да знаете името на професията на местния език: ако искате да работите като пекар в Германия, търсете „Bäcker“ в базата данни.

Ако професията ви е регулирана във вашата страна, можете първо да я потърсите на вашия език, за да откриете английския превод, предоставен в описанието. След това потърсете английското наименование, за да разберете в кои други страни тя е регулирана. Ако страната, в която искате да се преместите, не е сред тях, това може би означава, че в нея професията не е регулирана.

Ако не намирате професията си в базата данни, можете да се обърнете към националните бюра за контакт във връзка с професионалните квалификации в страната, в която искате да работите. Те могат да ви помогнат да разберете какви правила важат във вашия случай.

Вашата професия не е регулирана в страната ви, но е регулирана в другата държава

Ако вашата професия и обучението за нея са регулирани в страната от ЕС, в която искате да работите, но не и във вашата страна, може да се наложи да докажете, че сте упражнявали професията си във вашата страна в продължение на поне 2 от последните 10 години, преди да можете да я практикувате или дори да предоставяте временни услуги в новата ви страна на пребиваване.

Обърнете се към национално бюро за контакти във връзка с професионалните квалификации в страната, в която искате да работите, за съвет как да подготвите досието си и какви поддържащи документи ще трябва да предоставите.
Вашата професия е регулирана в страната ви, но не е регулирана в другата държава
Ако професията, която искате да упражнявате, не е регулирана в новата ви страна, можете да я практикувате там при същите условия като нейните граждани.

Дори ако професията ви не е регулирана като такава във вашата нова страна, тя може да бъде считана за част от друга регулирана професия. Винаги се обръщайте към органите в страната, в която отивате, за да проверите дали вашата професия е регулирана там. Националното бюро за контакт във връзка с професионалните квалификации ще ви помогне да откриете органа, който може да ви предостави тази информация.

Close