Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Разликата между националност и гражданство

Всеобщо е разбирането, че националност и гражданство са синоними, а в същност са два различни термина. Това, което много хора не знаят е, че можеш да имаш дадена националност и в същото време да нямаш същото гражданство.Националност- това е връзката, която свързва физическото лице с дадена държава. Този статут е постоянен и дава на лицето права и задължения, които му се полагат според конституцията на съответната държава. Националността се получава по рождение ( или се придобива в последствие).

Прочети още:

Испанско гражданство – нова процедура
NIE – постоянно удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС
Европейска здравноосигурителна карта

Гражданството зависи от националността и включва всички нейни права и политически задължения, например: правото за гласуване или възможността за заемане на държавни или политически длъжности.

Гражданство не се получава до навършването на пълнолетие и се променя с промяната на държавата, в която живее лицето. Също така граждани на една държава са всички пълнолетни лица, които живеят продължително време в нея, въпреки че не са родени там и имат друга националност.

За да бъдете информирани по всяко време какво се случва в Испания, станете наш приятел във Фейсбук ТУК

Close