Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Право, Работа в Испания

При какви условия можете да напуснете доброволно работа и да получавате обезщетение за безработица?

Преди да започнете да работите за някой друг, първата стъпка е подписването на трудов договор. Въпреки че условията могат да бъдат договорени предварително в интервю между служителя и работодателя, важно е да се вземат предвид няколко подробности, съдържащи се в документа, които формализират отношенията между двете страни и определя работната дейност на служителя във фирмата. Обаче условията, които предварително са договорени, не винаги се спазват, законно ли е това? Как работникът може да претендира те да бъдат спазвани?



Кодекса на труда включва няколко възможности за прекратяване на трудовия договор и една от тях, наред с други, е прекратяването на трудовия договор по воля на работника. Разбира се, трябва да има „основателна причина“ или „съществени промени в условията на труд“, които не са уредени повелително в Кодекса на труда за прекратяване на трудовата дейност. Тези съществени изменения се отнасят за деня, заплатата, смените …

Едно от нарушенията, което се счита за „основателна причина“, е забавянето или неизплащането на договорената заплата.

Неизпълнение на задълженията от страна на работодателя също се счита за „основателна причина“, освен в случаите на непреодолима сила – тормоз на работното място или липса на превенция на професионалните рискове, наред с други.



В тези ситуации много работници избират да напуснат доброволно, без да търсят правата си. Важно е да се знае обаче, че при наличието на гореспоменатите предпоставки работникът има право на обезщетение при доброволно прекратяване на трудовия договор, както е при несправедливо уволнение (el despido improcedente). В противен случай работникът няма право на обезщетение или субсидия за безработица.

Прекратяването на договора трябва да бъде поискано съдебно

За да прекрати договора, служителят трябва да заведе дело срещу работодателя си и по време на тази процедура, той трябва да продължи да работи в същата фирма. В противен случай може да бъде санкциониран, освен ако няма сериозни нарушения на основните му права, като тормоз на работното място.

Има няколко начина за разрешаване на трудовия спор. Работникът и работодателят могат да постигнат споразумение, с което се установява трудова резолюция и компенсацията, на която работникът има право. Ако няма споразумение между страните, се завежда дело.

Съдът може да реши, че няма нарушение на договора, тогава служителят ще продължи да работи в същата фирмата или да напусне по собствено желание. Ако обаче се докаже, че има нарушение, договорът ще бъде прекратен и работникът ще има право на обезщетение, предвидено в наредбите за случаи на несправедливо уволнение (el despido improcedente)./Григор Стойков

Статията е превод от испанската преса и се отнася само за българи, които работят в Испания.

За да бъдете информирани по всяко време какво се случва в Испания, станете наш приятел във Фейсбук ТУК

Статията е със защитени авторски права; ползва се със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, както и съответните актове на Европейския съюз. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на части или на цялото съдържание от статията в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на авторите на сайта.

Close