Информационен сайт на българите в Испания

Българи в чужбина, Полезно

Признаване на професионалните квалификации в страна на ЕС

Административни процедури и необходими документи

Процедурите за получаване на достъп до регулирана професия в друга страна от ЕС зависят от това дали:

Искате да се установите в приемащата страна и да практикувате професията си там (установяване): в този случай е необходимо признаване на квалификациите ви.

Искате само да предоставяте временно услуги там: в този случай ще е необходимо единствено да направите предварителна писмена декларация. Ако обаче вашата професия е свързана със здравето или безопасността, приемащата страна може предварително да провери вашите квалификации.

За да научите повече за правилата, които важат във вашия случай, свържете се с националния орган, отговарящ за даването на разрешение за упражняване на вашата професия в приемащата страна.

Проверете в базата данни за регулирани професии , от която можете да разберете кои професии са регулирани в държавите от ЕС и от кои органи.

Трябва да знаете името на професията на местния език: ако искате да работите като пекар в Германия, потърсете „Bäcker“ в базата данни.

Ако вашата професия е регулирана в родната ви страна, можете първо да я потърсите на вашия език, за да видите английския превод, предоставен в описанието. След това потърсете с английското наименование, за да видите в кои други страни е регулирана. Ако страната, в която искате да се преместите, не се появява в списъка, това може да означава, че професията не е регулирана там.

Ако не намерите професията си в базата данни, можете да се свържете с национално бюро за контакти във връзка с професионалните квалификации , в страната, в която искате да работите. Оттам могат да ви помогнат да установите кой е компетентният орган и какви документи трябва да изпратите.

Заверени копия/преводи от заклет преводач
Органите могат да поискат заверени копия (за да се докаже истинността на тези документи) и/или превод от заклет преводач на някои важни документи във връзка с вашето заявление, като сертификати, доказващи вашите квалификации. Точността на официалните преводи е гарантирана от заклет преводач.

В правилата на ЕС обаче се посочва, че:
това изискване важи само за важни документи, като самите квалификации
органите са длъжни да приемат преводите от заклет преводач от други страни от ЕС.
Органите не могат да изискват преводи от заклет преводач на:
– квалификации на лекари

– медицински сестри с общ профил

 • акушерки

 • ветеринарни хирурзи

 • зъболекари

 • фармацевти

 • архитекти
  карти за самоличност, паспорти или други документи, които не са свързани с вашите квалификации
  Посочената по-горе информация е резюме на сложни правила с многобройни изключения.
  За да бъдете сигурни, че тези изключения не се отнасят до вас, прочетете наръчника на ЕС за признаване на професионалните квалификации .

Преди да започнете работа:
След като професионалните ви квалификации бъдат признати, все пак може да се наложи да се регистрирате в професионална организация, преди да можете да използвате професионалното си звание и да започнете да работите. В някои случаи националните органи могат да поискат да проверят до каква степен владеете езика на тяхната страна.

Източник: Уебсайт на Европейския съюз

Close