Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Право, Работа в Испания

Правен режим на домашните помощници (empleados de hogar)

Трудови договори за работа в домакинства /домашни помощници/

  • могат да се сключат писмено или устно
  • писмено може да се уговори изпитателен срок до 2 месеца, през който договорът може да се прекрати с предизвестие от 7 дни, от която и да е от страните
  • гарантира се плащането в брой на минималната работна заплата, когато се работи на пълен работен ден. Възможно е от заплатата да се удържат до 30% за настаняване и храна.
  • гарантира се плащането на 2 извънредни заплати годишно
  • максималната продължителност на работната седмица е 40 часа действителен труд. Страните могат да уговорят определени часове на присъствие, в които работникът да е на разположение на работодателя, които не могат да са повече от 20 ч. седмично за един месец /освен ако има договорка за компенсирането им със съответната почивка/.
  • междудневната почивка е 12 ч., които могат да се намалят до 10 ч. при работниците „интерни”
  • междуседмичната почивка е 36 последователни часа, които обикновено включват неделя и събота следобед/понеделник предиобед.
  • годишният отпуск е в размер на 30 календарни дни.

Договорът може да се прекрати:

а. При дисциплинарно уволнение /с предизвестие/. Ако то бъде обявено за незаконно от съда, работодателят дължи обезщетение в размер на заплатата за 20 календарни дни за всяка отработена година, и максимален размер 12 заплати.
б. с предизвестие от работодателя, като срокът му е 20 дни, ако работникът е работил повече от една година, а в останалите случаи е 7 дни. В тази хипотеза работодателят дължи и обезщетение в размер на заплатата за 12 дни за всяка прослужена година /ако договорът е бил сключен след 1.01.2012 г./. Максимален размер на обезщетението – 6 месечни заплати.

Социално осигуряване на домашните помощници

От 1.01.2012 г. домашните помощници са включени в Общия режим на социална сигурност като специална система.
За изчисляване размера на осигурителните вноски, осигурителната основа /която е различна в зависимост от трудовото възнаграждение/ се умножава с определен процент.

За 2016 г. той е 25,60% за общите осигурителни рискове, от които 21,35% са за сметка на работодателя, а 4,25% за работника, и 1,10% за професионални рискове – само за сметка на работодателя.

При заплащането на социалноосигурителните вноски има две разновидности:

От 2013 г. домашните помощници, които работят до 60 ч. на месец за работодател, сами се регистрират, променят положението или отписват от системата за социална сигурност. Тяхно е и задължението за фактическото внасяне на социално осигурителните вноски – както частта на работника, така и тази на работодателя. Ако работникът работи над 60 ч. за един работодател, работодателят е този, който е задължен да внася социално осигурителните вноски.

Статията е със защитени авторски права; ползва се със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, както и съответните актове на Европейския съюз. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на части или на цялото съдържание от статията в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на авторите на сайта.

Close