Информационен сайт на българите в Испания

Българи в чужбина, Полезно

Постоянно пребиваване в държава извън Европейския съюз (повече от 5 години) – за членове на семейството

Към края на петата година от тяхното законно непрекъснато пребиваване, членовете на вашето семейство, които не са граждани на ЕС, трябва да кандидатстват пред властите за карта за постоянно пребиваване.

Картата за постоянно пребиваване често се издава безплатно (или таксата е същата като за издаване на лични карти на гражданите на съответната страна).

Картата трябва да бъде валидна за 10 години и подлежи на автоматично подновяване без никакви условия или изисквания.

Когато кандидатстват за карти за постоянно пребиваване, близките ви трябва да представят доказателство, че живеят законно от 5 години в страната – например валидна карта за пребиваване, издадена преди 5 години.

Ако имате проблеми с получаването на карта за постоянно пребиваване за членовете на вашето семейство от страни извън ЕС, можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Източник: уебсайт на Европейския Съюз

Close