Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Помощи за семейства с деца в Испания

Помощи за семейства с деца в Испания

Помощи за многодетни семейства в Испания

291 евро на година или 24,25 евро на месец, при условие, че доходите на семейство с едно дете не надвишават определената граница от 11 576.83 евро годишно, плюс 15% за всяко следващо дете.

Годишният доход на семейства с три деца не трябва да надвишава сумата от 17 423,84 евро, а за семейства с повече от три деца сумата се увеличава с 2 822,18 евро за всяко следващо дете.

Пълната информация за помощи на семейства с деца до 18 години или с деца с инвалидност над 18 години, можете да намерите ТУК

Close