Информационен сайт на българите в Испания

Българи в чужбина, Полезно

Получаване на обезщетение за безрботни при пребиваване в друга държава на ЕС

Получаването на обезщетението или помощта за безработните извън Испания може да продължи толкова дълго, колкото страната, в която пристига е в Европейския съюз или Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Испанските граждани или гражданите на която и да е от страните, членове на ЕС могат да изнасят безработните в продължение на три месеца с други три, ако лицето пътува, за да търси работа в друга държава на ЕС, страна от ЕИП или Швейцария.

Задължително условие за Испания е, че лицето трябва да има регистрирация като търсещ работа преди заминаването.

Стъпките:

1.Да поиска разрешението за преместване от SEPE.

2.Да поиска документ U2.

3.В рамките на седем дни от датата на разрешението за преместване лицето трябва да се регистрира като търсещо работа в страната на пристигане.

 

Граждани на страни извън ЕС и ЕИП могат да изнасят обезщетенията за безработни, които да търсят работа в тях с изключение на Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, при условие, че се регистрират в техните служби по заетостта и да работят легално.

Това означава, че е необходимо доказването на разрешение за пребиваване или работа.

Граждани на страни, които са извън ЕС, ЕИП или Швейцария и които отговарят на необходимите условия могат да продължат са получават обезщетението си за безработица във Великобритания само три месеца без възможност за продължение.

Изплащането на обезщетението ще продължи да се изплаща по същия начин и в същата банкова сметка, както когато лицето е живало в Испания.

Close