Информационен сайт на българите в Испания

Икономика, Испания

Повече от 13 милиона испанци са изложени на риск от бедност и социално изключване

Повече от 13,3 милиона испанци – 28,6% от населението, са изложени на риск от бедност и социално изключване , като от тях около три и половина милиона са с доходи, които не надвишават 4500 евро на година, около 330 евро на месец.

Тази цифра е почти четири пункта по-висока, спрямо 2009 г., когато 11,5 милиона испанци са били в риск от бедност и социално изключване.

Това става ясно от доклада на Европейската мрежа за борба с бедността и социалното изключване (EAPN) в Испания за периода 2009-2015 година.

Увеличава се броя на работещите бедни

Президента на EAPN в Испания, Карлос Сусиаяс, отбелязва, че броя на бедните работници се е увеличил с 11,7% през 2013 г. до 14,8% през миналата година. Според него това се дължи на лошото качество на заетостта. Въпреки, че относителната бедност през изминалата година се е понижила, средната стойност в Испания се е увеличила с 0,7%.

Рискът от бедност и социално изключване засяга три от 10 деца

Най-засегнати са младите хора (от 16 до 29 години), сектор, в който рискът от бедност и социално изключване е 38,2%; почти два пункта повече, спрямо предходната година. При децата под 16 години индикаторът е паднал с две точки на 33,4%. Въпреки това, три от 10 деца остават изложени на риск от бедност и социално изключване.

Close