Информационен сайт на българите в Испания

България

Около 4 на сто от българите се чувстват самотни и няма с кого да споделят личните си проблеми

Около 4 на сто от българите се чувстват самотни и няма с кого да споделят личните си проблеми, показват данни от проучване на Евростат за възрастното население в ЕС през 2015 г. По този показател средно около 6% от възрастните хора в ЕС се чувстват самотни и няма от кого да потърсят помощ, ако се наложи, показва анализът.

Изненадващо: Всеки втори българин се определя за щастлив

Ако се приложи процентът на самотните българи спрямо общия брой на населението у нас, излиза че над четвърт милион българи са изпаднали в изолация и самота. По данни на НСИ от последното преброяване у нас – има тенденция за увеличаване на домакинствата без деца. Според родната статистика най-висок е бил у нас процентът на едночленните домакинства – около 30 на сто, двучленните домакинства са били 28 на сто, а домакинствата с едно, две или повече деца, съответно – 20 на сто, 13 на сто и 7 на сто.

Българите не били нещастни, обичали да се представят за такива

При последното преброяване домакинствата у нас са били около 2,8 милиона. Около 73 на сто от домакинствата у нас живеят в градовете, а 27% – в селата. В селата е регистриран и най-висок дял самотно живеещи хора у нас.

Българите стават по-бедни, болни, прости и нещастни

Ситуацията изглежда най-добре в Чехия, Финландия, Словакия и Швеция, където само 2 процента от населението твърдят, че нямат от кого да потърсят помощ, ако е необходимо. Негативните тенденции около самотата на европейците са най-силни в Италия, Франция и Холандия, където е и най-висок делът на хората, които няма с кого да обсъждат личните си проблеми – 12 на сто.

Close