Информационен сайт на българите в Испания

Българи в чужбина, Полезно

Ново: Смяна на българските шофьорски книжки по интернет

С промени в Правилника за издаване на българските лични документи се дава възможност на българите в чужбина да се издават шофьорски книжки по електронен път.

Правителството одобри промени в правилника и Тарифа 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи, съобщи пресслужбата на кабинета.

Промените в правилника са мотивирани с обстоятелството, че Министерството на външните работи приключи работата си по проекта за внедряване на електронни услуги „Е-консулски услуги“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.

С реализирането му българските граждани, живеещи в чужбина, ще могат да подават заявления за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност по електронен път, чрез онлайн форма, която ще намерят на страницата на МВнР.

Условието за това е да притежават квалифициран електронен подпис, да имат вече издаден български личен документ в последните 59 месеца преди подаването на заявлението и да са им били снети необходимите биометрични данни. Заплащането на заявените услуги също ще става по електронен път.

Close