Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Нова програма за помощ на трайно безработните в Испания

Само преди няколко дни беше приета нова програма за помощ на трайно безработните, т.нар. PROGRAMA DE ACCIÓN PARA DESEMPLEADOS.

Това е съвместна инициатива на автономните области на Испания и правителството, насочена е към борбата с дълготрайната безработица и ще се реализира от специалисти, които чрез индивидуални интервюта ще определят степента на интерес на участниците в процеса на намиране на работа. Новата програма счита като продължение на сегашната PLAN PRAPARA, която ще е в сила до 15 април 2017 г., и ще се подновява периодично докато нивото на безработица спадне под 18% вместо 20%, както беше до сега.

За изпълнението на тази програма, която ще продължи до 2018 г. правителството е заделило 515 милиона евро като този капитал ще бъде разделен равномерно за целия период.

Бенефициенти на програмата за действие за безработни:

Бенефициентите по тази програма, трябва да бъдат регистрирани като трайно безработни и да са на възраст между 30 и 54 години.

Всеки случай ще бъде разгледан поотделно. Броят на бенефициентите в текущата година ще се определя в зависимост от необходимостта от работа, като целта е да се облагодетелстват максимално безработните, които искат да участват в програмата.

Новата инициатива ще протече по различен начин от останалите: ще се наблегне на личното наблюдение т.е. ще се проведат интервюта с всеки един дълготрайно безработен и ще се следят стриктно действията му за търсене на работа. Периодът за получаване на обещетенията ще е отново 6 месеца.

Close