Информационен сайт на българите в Испания

Испания, Полезно

Необходимо ли е представянето на трудов договор при кандидатстване за испанско гражданство?

След приемането на новия регламент за испанско гражданство, влязъл в сила на 15 октомври 2015 г. с Кралски указ 1004/2015 вече не е необходимо да се представя трудов договор или да се доказва наличието на финансови ресурси при кандидатстването за испанско гражданство.Тези две изисквания, както и интервюто в гражданския регистър, съществуваха само при старата процедура.

С новата процедура изискването за интеграция се доказва само чрез успешното полагане на задължителните изпити DELE A2 и CCSE.

Испанско гражданство – нова процедура

Close