Информационен сайт на българите в Испания

Наука и технологии

Неизвестни космически обекти излъчват необясними сигнали

Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ (JWST) идентифицира през 2023 г. повече от 500 неизвестни планетарни обекта в мъглявината Орион, които са свободно плаващи и не обикалят около звезда.

Сега група изследователи са открили, че някои от тези планетни загадки изпращат необясними радиосигнали, които противоречат на научните теории, както е описано в статия, публикувана наскоро в The Astrophysical Journal.

Неизвестни двойни планети

Експертите твърдят, че около 80 от тези планети имат сходни характеристики: имат маса, подобна на тази на Юпитер, и двойна планетарна система. Поради тази причина те са класифицирани като двоични обекти с маса на Юпитер (JuMBOs).

JuMBOs представляват голямо предизвикателство за астрономите, тъй като тяхното съществуване оспорва много от приетите теории за образуването на планетите.

Те може да не са планети

Поради тази причина някои експерти смятат, че JuMBOs не са планети, а по-скоро все още некласифицирани обекти, които може би са свързани с кафявите джуджета, известни като „провалени звезди“.

Неотдавна откритите двойни планетни системи в мъглявината Орион поставят под въпрос теориите за образуването на планетите. Засега произходът на сигналите, които те излъчват, остава загадка.

„Съществуването на тези големи, плаващи двойни звезди с планетарна маса е неочаквано за сегашните ни теории за формирането на звезди и планети“, заявяват учените в своето скорошно изследване.

Радиосигнали за установяване на техния произход

Всички големи планети – като Юпитер – но също и други обекти в космоса излъчват различни видове радиосигнали с честоти, милиони пъти по-силни и по-резки от тези на честотната модулация (FM).

В случая с JuMBO, открити от JWST, авторите са успели да открият радиосигналите, излъчвани само от JuMBO 24, най-тежкия от тези обекти и този с най-малкото разстояние между съставните му планети.

Неочаквани резултати

Определянето на силата на честотите на тези радиовълни може да помогне да се определи какъв е обектът JuMBO 24. В този случай експертите забелязват, че той има силни, стабилни вълни с честота от 6 до 10 гигахерца, но те не са кръгово поляризирани, което означава, че нямат електрическо поле.

Тези характеристики са неочаквани и необичайни: „Кръговата поляризация е недвусмислен показател за наличието на магнитни полета“, казва пред Live Science Луис Родригес, професор в Института по радиоастрономия и астрофизика към Националния автономен университет на Мексико.

Следователно без наличието на тези кръгово поляризирани вълни изследователите не могат да кажат със сигурност, че тези сигнали идват от JuMBO 24.

Мистерията продължава

Освен това изглежда, че вълните не притежават характеристиките на кафявите джуджета. По този начин радиосигналите от тази двойна планетарна система остават загадка.

„Необходими са допълнителни радионаблюдения, за да се определи естеството на механизма на радиоизлъчване“, заключават изследователите.(DW)

Close