Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Новини от Испания, Работа в Испания

Могат ли българите в Испания да започнат работа без N.I.E.?

“Новопристигналите българи в Испания могат да започнат работа без N.I.E. Като граждани на държава-членка на Европейския съюз, не е необходимо българите да си изкарват N.I.E. през първите три месеца.Това означава, че българите, както и всички граждани на други страни-членки на ЕС, имат право да се регистрират в испанското социално осигуряване само с паспорт или лична карта и да получат своя социалноосигурителен номер, с коо могат да започнат Работа веднага.

Да, но в някои служби за социално осигуряване не разрешават регистрация само с паспорт или лична карта. По този повод публикуваме писмо от Службата за чужденците в Мадрид, в което се казва следното:

За граждани на ЕС не се изисква национално разрешение за пребиваване или разрешително за работа за граждани на държавите-членки на ЕС. Следователно, те имат право да работят и живеят още от първия ден при същите условия, както испанските граждани.

След като се запишете в социалното осигуряване (изисква се само паспорт или лична карта), можете да отидете в Службата за чужденци в Мадрид на улица Пикер 18, за да поискате удостоверение за регистрация за граждани на ЕС -N.I.E (номер на чуждестранна идентификация).

Повече информация можете да намерите в Кралски указ 240/2007 от 16 февруари относно свободното придвижване и установяване в Испания на граждани на държавите-членки на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство.“

Този текст е публикуван в сайт, който се твърди, че няма ограничения за български и румънски граждани, които желаят да започнат работа на трудов договор в Испания. Дали е така?

“Въпреки че пребиваването на български и румънски граждани, които желаят да останат в Испания с цел обучение или самостоятелна заетост, не е ограничено, ограниченията се налагат само за лица, които искат да работят на трудов договор в Испания.“ Тази забрана влезе в сила с постановление на Министерския съвет oт 11 август 2011 г.

NIE – постоянно удостоверение за регистрация на европейски гражданин в Испания

В тези случаи работодателят, който иска да наеме гражданин от България или Румъния, който няма разрешение за работа, ще трябва да подаде съответното заявление в имиграционните служби.

Работодателите, които наемат хора от Румъния и България на трудов договор, без разрешение за работа, извършват нарушение на Закона за чужденците, което може да доведе до икономическа санкция между 6 001 и 60 000 евро.

Тези ограничения няма да засегнат българските или румънските граждани (или техните семейства), които вече работят в Испания или са регистрирани като търсещи работа в бюрата по заетост до 11 август 2011 г.

За да бъдете информирани по всяко време какво се случва в Испания, станете наш приятел във Фейсбук – ТУК

Close