Информационен сайт на българите в Испания

Испания, Полезно

Кой има право на „Bono social”?

„Социален бонус“/Bono social/ е механизъм, регулиран от правителството, който има за цел да предпази уязвимите потребители с по-нисък икономически потенциал. Този механизъм включва прилагане на 25% отстъпка от общата сметка за електроенергия на домакинствата, които са договорили мощност не по-голяма от 10 кВт (VBAC). Тази помощ може да ви спести 180 евро годишно.

Кой има право на „Bono social”?

  1. Домакинствата, които са договорили мощност с електроенергийните компании до 3 кВт.
  2. Многодетни семейства
  3. Всички членове на семейството да са безработни.
  4. Ако заявителят е пенсионер, навършил 60 години и е с минимална пенсия, трайна нетрудоспособност или овдовяване.

Как се кандидатства?

„Социален бонус“ е наличен само при електроенергийните компании, предлагащи регулирани тарифи – Доброволна цена за малкият потребител / Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor/.

Първото изискване, за да кандидатствате, е да имате сключен договор с някоя от седемте компании, които предлагат тази тарифа.

След което трябва да се свържете с избраната от вас компания, за да проверите дали отговаряте на определените изисквания и какви документите са ви необходими.

Кои са седемте компании, които предлагат тази тарифа?

Endesa Energía XXI S.L.U.: 800 760 333.

Iberdrola Comercialización deÚltimo Recurso S.A.U.: 900 225 235.

Gas Natural S.U.R., S.D.G., S.A.: 900 100 283.

EDP Comercialización de Último Recurso, S.A.: 900 902 947.

Viesgo Comercializadora de Referencia, S. L.: 900 101 005.

Teramelcor, S.L. (Melilla): 800 007 943.

Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Comercialización de Referencia, S.A.: 900 103 306.

Електроенергийните компании са длъжни да проверяват дали кандидатстващите отговарят на изискванията и, впоследствие, дали ги поддържат. Това налага клиентите периодично да проверяват фактурите си дали е включено намалението „Социален бонус“. Ако установите, че компания е спряла да го прилага ще трябва да направите рекламация.

Ако в даден момент не отговаряте на условията за „Социален бонус“, вие сте длъжни да информирате незабавно енергийното дружество. Ако не, компанията ще ви таксува 10% увеличение върху регулираната цена на електроенергията.

Close