Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Европа, Наука и технологии, Свят

Кои са официалните езици на Европейския съюз ?

В момента официалните езици на Европейския съюз са 24: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.

Гражданите на Европейския съюз имат право да се обръщат към европейските институции на който и да е от тези езици и да получават отговор на същия език. Регламентите и другите законодателни документи на ЕС се публикуват на всеки от тези езици, с изключение на ирландски (в момента на ирландски се превеждат само регламентите, които се приемат и от Съвета на ЕС, и от Европейския парламент.
В Европейския парламент депутатите също имат право да говорят на всеки един от официалните езици на ЕС.

В Европейския съюз има повече от 60 регионални или малцинствени езика, които се говорят от около 40 млн. души. Сред тях са каталонски, баски, фризийски, саами, уелски, идиш и още други.Close