Информационен сайт на българите в Испания

Новини от Испания

Какво трябва да знаем за ранното пенсиониране в Испания

Въвеждат нови пенсии в ЕС

Всеки, независимо какво работи, вече има право на ранно пенсиониране. Това стана възможно с влизането в сила на новия текст на член 161 bis, параграф 2 от Общия закон за социалното осигуряване. Новост, въведена съгласно член член 5, параграф 1 (27/2011) от 1 август, реставрация, адаптация, реконструкция, модернизация, реновация и др. на социално осигуряване.При какви условие става ранното пенсиониране

За така наречения достъп до пред пенсиониране от прекратяване на работата по причини не дължащи се на волята на работника (тоест след уволнение), са необходими:

Да сте навършили 61 години или (Изискват се 4 години по-малко от редовната възраст установена по закон).

Изисква се да сте записани в бюрото по заетостта като търсещи работа за период от поне 6 месеца, преди датата на заявлението за пенсиониране.

Минимален период oсигурителен стаж от 33 години работени между Испания и България.

Да се докаже че прекратяването на работата не e възникнало по причини на работника, изисква се да e някоя от причините описана в член 208.1.1 на общия закон за социалното осигуряване: загубване на работното място в резултат на уволнение поради икономически причини (despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas); прекратяване на договорa чрез съдебно решение съгласно Законът за фалитите; смърт, пенсиониране или инвалидност на работодателят; или поради насилие на жените на работното място.

Също така имат достъп до пенсиониране преди редовната възраст установена по закон (пред пенсиониране), веднъж изпълнени изискванията за възрастта и oсигурителният стаж години, при условие че прекратяването на договора бе предшестван от една от следните причини:

  • бенефициентите на осигуряването за безработица (paro), когато е погасено от изчерпване на периода на продължителност на безработица или защото са достигнали годините да поискат пенсия, член 213.1. a) и f) от общия закон за социалното осигуряване.

  • бенефициенти на субсидии (subsidio por desempleo), за хора над 55 години.

  • за работници над 55 години, които не отговарят на изискванията за достъп до помощите (субсидията) на тази възраст, когато са изразходвали помощите за безработица и остават записани в офисите по заетостта.

За така наречения достъп до доброволно ранно пенсиониране без да има уволнение от страна на работодателят, се изисква:

Да сте навършили 63 години и 8 месеца (Изискват се 2 години по-малко от редовната възраст установена по закон), която всяка година се увеличава до 67 г.

Минимален период oсигурителен стаж от 35 години работени между Испания и България.

Размерът на пенсията трябва да бъде по-голяма от размера на минималната пенсия която съответства на въпросното лице от семейното му положение при изпълнение на 65-годишна възраст.

Друг вид ранно пенсиониране е частичното пенсиониране (jubilación parcial): пенсия която може да се поиска след като се навършат 61 години. По време на този период, работодателят и работника плащат осигуровки за пълен работен ден.

Как стоят нещата при домашните работнички (empleadas de hogar)?

Знаете, че oт януари 2012 г. специалният режим на домашните работници е интегрирана в общата схема на социалнотo oсигоряване (Régimen General de la Seguridad Social). Размерът на вноската за осигуровки в момента е от 22 %. Ако се работи от 18 до 20 часа седмично, работодателят е отговорен за плащането на осигурителните вноски 100%. Ако се работи повече от 20 часа седмично, то тогава, осигурителната вноска се разпределя между работодател (18,3%) и работник (3,7%).

Този тип колектив, нямат право да получават никакъв вид помощи за безработица; От 2012 година до 2018 г, за изчисляване на регулаторната база за пенсиониране и трайно увреждане ще се имат на предвид само реалните осигурителни периоди; също така, не се прилагат санкции и глоби за отговорностите на работодателя по реда на изплащане на осигурителните вноски в случай на нарушаване на задълженията на членство и вноски.

За повече информация, ви препоръчвам предварително да се консултирате с адвокат или компетентно лице, запознато с пенсионната реформа.

За да бъдете информирани по всяко време какво се случва в Испания, станете наш приятел във Фейсбук ТУК

1 Коментар

  1. Iván dimitrov

    Me gusta

Close