Информационен сайт на българите в Испания

Българи в чужбина, За помощ, Полезно, Право

Какво трябва да знаем за националното законодателство в ЕС?

Регламентът е законодателен акт на Европейския съюз, който е незабавно изпълним, като правило, във всичко държави членки

3-98883773

Постоянно пребиваване в държава на Европейския съюз повече от 5 години

едновременно. Регламентите се различават по принцип от директивите, които не се прилагат пряко, а първо трябва да бъдат транспонирани в националните законодателства на страните членки. Регламентите могат да се приемат чрез различни законодателни процедури в зависимост от техния предмет. Всички страни от Европейския съюз имат свое собственa правна система, освен това те са длъжни да прилагат правата на ЕС както и международното право.

За България

Кратък обзор на „Държавен вестник“ в България
„Държавен вестник“ има два раздела (официален и неофициален).

  1. В първия са включени всички документи от официални институции като Министерски съвет, Народно събрание, Конституционен съд и др.: закони, решения, декларации, разпоредби и други.
  2. В неофициалната част са включени решения и нареждания на министерства и общини относно различни техни дейности, както и множество кратки съобщения на дружества относно събития като учредяване или решение за закриване.
    В „Държавен вестник“ се публикуват официалните документи, след като са били гласувани в Народното събрание, и то във вида, в който са приети. За съжаление, това означава, че „Държавен вестник“ се състои основно от версии и корекции на официалните документи, а не от пълните текстове на действащите закони в България. Поради тази причина при търсене в неговата база данни се получава предимно информация за промени в законодателни документи, а не пълен списък на действащите закони.

За Испания

Бюрото на „Boletín Oficial del Estado“ (BOE, Официален държавен бюлетин) е публичен орган, подчинен на „Ministerio de la Presidencia“ (Министерство, отговарящо за организацията и функционирането на общото управление на държавата). То отговаря за редактирането, отпечатването, разпространението и продажбата на държавния вестник.То е компетентният орган в областта на публикуването и разпространението на законите, разпоредбите и другите актове, които трябва да бъдат задължително публикувани.

За България ТУК.
За Испания ТУК.
За всички страни от Европейския съюз ТУК.

3-98883773

Ако ти е харесала статията, стани наш приятел във Фейсбук!

Close