Информационен сайт на българите в Испания

Българи в чужбина, Полезно

Какво се прави при смърт на български гражданин в чужбина?

Почти всеки българин има роднина или приятел, който живее в чужбина. Но знаете ли какво се случва при смърт на български гражданин зад граница? Тези редове са болезнено полезни в тези тъжни случаи.Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лицето в Република България.

За целта оригиналният смъртен акт или заверен препис на документа, издаден от местен орган по гражданско състояние, се предоставя или изпраща в шестмесечен срок на дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина, заедно с молба в която е посочен постоянният адрес на починалия гражданин в България.

Близките на починалия могат да предоставят легализирания документ и направо в общината, със заверен превод на български език, извършен от български дипломатически или консулски представител, или от фирма за преводи, имаща договор с МВнР на България.

Заверката на подписа на българския преводач се прави от в дирекция „Консулски отношения“ на МВнР на адрес: град София, ул. „Алфред Нобел“ № 2. Ако документът е издаден от държава, с която Р България няма сключен договор за правна помощ, в който изрично да се предвижда освобождаване от легализация, документът се легализира (снабдява) със заверка „Апостил“, съгласно Хагска конвенция №12 или се снабдява с печат на МВнР на съответната държава, удостоверен впоследствие от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

Не е нужно местният акт за смърт да се легализира, ако произхожда от държава, с която Република България има сключен договор за правна помощ, в който изрично се предвижда освобождаване от легализация. Българските дипломатически и консулски представителства в чужбина не финансират и не извършват дейностите по обслужване и транспортиране на починалия.

При смъртен случай близките на починалия български гражданин следва да установят контакт с погребално бюро/агенция в страната на пребиваване, където да се запознаят с обслужването и транспортирането на починалия зад граница. Подробна информация за държавите, страни по конвенцията, както и за издаващите „апостил“ органи на всяка държава, може да се получи на Интернет-адрес: www.hcch.net

За да бъдете информирани по всяко време какво се случва в Испания, станете наш приятел във ФейсбукТУК

1 Коментар

  1. Мариан

    И… КАКВО СЕ ПРАВИ. АМИ СЛОЖЕТЕ САЙТА НАПРАВО БЕ ….

Close