Информационен сайт на българите в Испания

Европа, Свят

Какво представлява Европол

nullЕвропол е създаден през 1999 година, а от 2010 година функционира като агенция на Европейския съюз. Основната му задача е да подпомага страните-членки в борбата с организираната престъпност и тероризма, като допринася за обмена и анализа на информация. В централата в Хага, Холандия, работят над 900 души. Официален сайт на Европол

Европол няма преки правомощия да осъществява разследвания в страните-членки или да арестува заподозрени лица, но с работата си съдейства за провеждането на над 18 000 трансгранични разследвания всяка година в области като трафика на наркотици и хора, тероризма, електронните престъпления и други.

С какво се занимава
Възползвайки се от централното си място в европейската архитектура на сигурността, Европол предлага уникална гама от услуги:
-подкрепа за операции за правоприлагане на място
-център на информация за престъпни дейности
-център на експертен опит в правоприлагането.
В Европол работят над 100 криминални анализатори, които са сред най-добре обучените в Европа. Благодарение на това агенцията се отличава с една от най-високите концентрации на аналитични способности в Европейския съюз. Анализаторите използват съвременни инструменти, за да подпомагат ежедневните разследвания на националните агенции.
За да даде на националните партньори по-задълбочен поглед към криминалните проблеми, пред които са изправени, Европол изготвя редовно дългосрочни анализи на престъпността и тероризма в страните членки на Европейския съюз.

Нови правомощия

Европейската полицейска служба Европол се сдобива с нови правомощия, които трябва да улеснят идентифицирането и обезвреждането на терористични заплахи. Парламентът гласува на 11 май споразумение от ноември със Съвета за промените в законодателството.

Законодателните промени, които депутатите одобриха, засягат по-лесното формиране на специализирани отдели за борба с нови заплахи, както и ясни правила за функционирането на центрове като новия Европейски център за борба с тероризма, започнал работа на 1 януари 2016 година.

С новите текстове се урежда и обменът на информация с частни компании – например, искания от Европол към Facebook за премахване на страници на терористични мрежи като т.нар. „Ислямска държава“.

Промените съща така засилват защитата на личните данни и инструментите за демократичен контрол върху работата на агенцията.

Процедура

Представители на Парламента и Съвета постигнаха предварително споразумение по законодателните изменения на 26 ноември 2015 година, а на 30 ноември парламентарната комисия по граждански свободи даде своето одобрение.

Окончателното гласуване се проведе на 11 май. Вследствие на това законодателството ще влезе в сила от 1 май 2017 година.Източник: Уебсайт на Европейския съюз и Уебсайт на Европейския парламент.

Close