Информационен сайт на българите в Испания

Европа, Икономика

Какво знаем за споразумението за свободна търговия между ЕС и Канада

Споразумението между ЕС и Канада за търговия и инвестиции (СЕТА) предизвика много спорове, породени най-вече от факта, че за споразумението се знае твърде малко, защото преговорите и съдържанието му са търговска тайна. И все пак някои страни от договорката са публично известни.

Ако всички пречки и съпротиви срещу него бъдат преодолени до петък, Всеобхватното търговско и икономическо споразумение между ЕС и Канада ще бъде подписано на 27 октомври на срещата на върха между Брюксел и Отава. ЕК, която основно води преговорите, смята, че пактът е изгоден за страните от ЕС и може да послужи за пример за бъдещи подобни договори. Какви са ползите, но и притесненията за съдържанието на договора СЕТА? Разбира се, правим уговорката, че официалното съдържание на документа е конфиденциална информация по силата на търговските преговори между две страни, но извън това, нещата изглеждат така:

Всеобхватното споразумение за свободна търговия с Канада е най-амбициозният търговски пакт на ЕС до момента и веднага след влизането му в сила ще отпаднат вносните мита за 99 процента от търгуваните стоки. Очакванията са, че след влизането му в сила европейското производство ще нараства с 12 млрд. евро всяка година. Канада е 12-ият най-важен търговски партньор на ЕС и 4-ият най-голям инвеститор в ЕС.

Пактът включва разпоредби в областта на регулаторното сътрудничество, морските товарни превози, устойчивото развитие и достъпа до държавни поръчки. СЕТА ще позволи достъп до канадските пазари за услуги и инвестиции на европейски компании, ще разреши на европейски инженери, счетоводители и архитекти да предлагат услуги в Канада, ще се бори с незаконното копиране на европейски иновативни стоки, търговски марки и традиционни хранителни продукти в Канада.

Канадските регулации няма да се признават автоматично в Европа, нито европейските в Канада. Но двете ще признават резултатите от някои официални проверки за стандарти на другата страна, посочва Европейската комисия.
Цялата статия »

Close