Информационен сайт на българите в Испания

Икономика, Полезно

Какво е Euribor ?

EURIBOR е акроним за „Европа Interbank Offered Rate“ и представлява лихвата, на която банките казват че са готови да отпускат заеми една на друга на междубанковия пазар в различни падежи, вариращи от една седмица до една година. Въпреки, че е интерес към който те са готови да заемат пари, не е точен а хипотетичен , той отразява реалността.

Има 15 вида EURIBOR в зависимост от периода на погасяване при които банките кредитират пари. Най-популярен е на Euribor за 12 месеца и представлява интерес на заема който банките могат да бъдат склонни да отпускат за една година.

Въпреки популярността на този ипотечен процент на Euribor за 3 месеца е по-важен тъй като той е по-течен за база за сравнение при използва за измерване на състоянието на междубанковия пазар. Но неговото развитие е тясно свързано с финансови продукти като депозити, спестовни сметки, заеми, плаващ купон(чек) и ниво на пазара.

Различни EURIBOR се публикува всеки работен ден в 11 часа. изчисляването му се получава след премахване на 15% от крайните цени и се изчисли средната стойност на данните, предлагани всеки ден на субектите и изготвени от Европейската банкова федерация (EBF).Close