Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Испанско гражданство: Курсове по подготовка за изпит DELE

Дипломите DELE са официален документ, валиден в цял свят, удостоверяващ владеенето на испански език. Издават се от Министерството на образованието, културата и спорта на Испания. В България изпитите за придобиване на DELE се организират от Институт Сервантес-София.
Институт Сервантес разполага с мрежа от 900 изпитни центрове в над 100 страни по света, където се правят записвания и се провеждат изпитите за придобиване на дипломи DELE.

Испанско гражданство – нова процедура

Дипломите са признати на международно ниво от частни, търговски фирми, търговски палати, частни и държавни учебни заведения. В Испания са признати за прием в университети, езикови учебни заведения и работни места в държавната администрация. В много случаи не е достатъчно просто да знаеш или да имаш познания по един език, необходимо е и да можеш да удостовериш знанията си с официален документ. Дипломите са с неограничена валидност: за цял живот.

Имат все по-голямо търсене в университетите в световен мащаб.

Те са едно от изискванията за кандидатстване за стипендии, за получаване на награди или субсидии от важни институции за обучение, агенции за международно сътрудничество и различни фондации.

Улесняват издаването на учебни визи за Испания, тъй като удостоверяват нивото на езикова компетентност.
В Испания:

Кандидатите, явяващи се на конкурси за работа в Държавна администрация и останалите административни структури, ръководните органи и други структури на Националния осигурителен институт и администрацията на различните подразделения на Националната здравна система, притежаващите диплома DELE за ниво B2 или C2, се освобождават от полагането на изпит за владеене на испански език, тъй като той съответства на нивата на дипломите DELE.
Кандидатите, получили диплома за ниво C2, които продължават обучението си в испанската образователна система, с приравняване на изучавания материал в друга държава, се освобождават от полагането на изискуемите изпити за владеене на испански език.

Улесняват приема за курсове по испански като чужд език в официалните езикови школи.

Считат се за напълно достатъчно удостоверение за владеене на испански при всяка професионална или учебна дейност, за която се изисква определено езиково ниво.

Дипломите се издават в зависимост от степента на владеене на езика:

Повече информация:

http://examenes.cervantes.es/
Курсове по подготовка за изпит DELE
Курсове по подготовка за изпит DELE брошура (pdf)

Close