Информационен сайт на българите в Испания

Икономика, Испания

Испанските фирми отчитат ръст на печалбите, но заплатите остават замразени

Статистиката на заетостта и разходите за труд за второто тримесечие показва, че заплатите са почти замразени, докато корпоративните печалби са се увеличили.

В съобщение за медиите синдикатите подчертават, че за повечето фирми кризата е отминала, но не и за работниците. В момента работодателите плащат 10,7 евро по-малко за работник в сравнение с 2011 г. и 5% по-малко осигуровки за работник, отколкото преди една година.

Въпреки това, подчертават от синдикатите, бонусите и субсидиите на фирмите са нараснали с 5,8%. На практика се обезценяват не само работните заплати, а също така модела на производителността на труда и социалния модел като цяло.

Според синдикатите моделът на развитие на икономиката е изчерпан, която е несъвместима с общия пазар. Испания е четвъртата икономика в Европа, но в същото време, тя е в челните редици на страните от ЕС по процент на населението, живеещо в бедност, неравенство и социалното изключване.

Затова исканията на профсъюзите за колективното договаряне за 2017 г. са:
1. увеличаване на работната заплата, което ще повиши покупателна способност на населението
2. по-справедливо съотношение на заплати-данъци, което ще доведе до икономически растеж в Испания.

Close