Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Испания: Обезщетение за безработица

Обезщетението за безработица представлява определена парична сума, която да замести трудовото възнаграждение, когато даден работник е безработен. Изплаща се от съответната служба по заетостта.

Кога се полага обезщетението за безработица?

Изгубилият работа следва:
– Да е включен в системата за социална сигурност на Испания;
– Да е регистриран като безработен;
– Да търси активно работа и да е готов да приеме подходящо предложение за работа;
– Да отговаря на минималните изисквания за платени осигурителни вноски – 360 дни за последните шест години, преди загубването на работата;
– Да не е навършил пенсионна възраст.
– Ако е напуснал работа по свое желание (т.н. доброволно напускане) не се полага обезщетение за безработица.

Как се получава на обезщетението за безработица?

В срок от 15 работни дни, считано от датата на уволнението, следва да се подаде молба в Службата по заетостта.

Период на получаване на обезщетението за безработица – зависи от това, колко време са плащани осигурителни вноски.

Размерът на обезщетението се изчислява на основата на определен процент от осигурителния доход – 70% за първите 180 дни и 50% за всички следващи дни.

Продължителността на изплащане на обезщетението може да се види в следната таблица:

ПОМОЩ ЗА БЕЗРАБОТИЦА /Subsidio por desempleo/

Представлява определена парична сума, която има за цел да облекчи материалните затруднения, възникнали в резултат от уволнението.

Основните изисквания за отпускане на помощ за безработица са:
– Лицето следва да е регистрирано като безработен;
– Да е регистрирано като активно търсещо работа;
– Да не разполага с доход, надхвърлящ 75% от минималната работна заплата;
– Да няма право на обезщетение за безработица или то вече да е прекратено;
– Да не отказва подходящи предложения за работа, както и участие в курсове за повишаване на квалификацията си, преквалификация и пр.

Молбата за отпускане на помощ за безработица се подава в Службата по заетостта.

Статията е със защитени авторски права; ползва се със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, както и съответните актове на Европейския съюз. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на части или на цялото съдържание от статията в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на авторите на сайта.

Close