Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Как да си възстановим отнетите точки от испанската шофьорската книжка?

Шофьорската книжка с точки е въведена в Испания със закон 17/2005 от 19 юли същата година.
С това въведение, всички шофьори разполагат с шофьорска книжка с баланс от 15 точки, като изключение правят новите водачи, които започват с 8 точки или шофьори, възстановили свидетелството си за правоуправление, след като са били загубили всички точки. След 1 година шофиране без нарушения, точките стават 12, след още 3 години стават 14 и след още 3 години шофиране без нарушения се достига максималният брой от 15 точки.
Как могат да се възстановят точки?
• Отнети точки за леко нарушение се възстановяват автоматично ако в продължение на 2 години не се извърши друго нарушение, което налага отнемане на още точки. Ако нарушението е тежко, автоматичното възстановяване на точките ще отнеме 3 години шофиране без друго наказание, което да налага отнемане на точки.
• Могат да се възстановят до 6 точки ако се изкара специален курс по „Sensibilización y reeducación vial“ с продължителност 12 часа. Любителите- шофьори могат да се явяват на такъв курс на всеки две години, а при професионалните шофьори срокът е 1 година.
• В случай, че са изгубени всички точки на шофьорската книжка, тя се отнема за 6 месеца на любителите- шофьори и за 3 месеца на професионалните шофьори. След изтичане на наказанието трябва да се изкара курс по „Sensibilización y reeducación vial“ с продължителност 24 часа и да се положи изпит пред органа за движение по пътищата- Jefatura Provincial de Tráfico. След успешното представяне на изпита се възстановяват само 8 точки.

Какво представлява курса по “ Sensibilización y reeducación vial“?
Целта на тези курсове е да се покажат на водачите последиците от поведението им при неправилно шофиране , да променят отношението си към управлението на автомобила и да бъдат наясно с важността на своите действия и щетите, които могат да предизвикат , не само за себе си , но и за останалите участници в движението.

Close