Информационен сайт на българите в Испания

Европа, Испания

Испания е страната от ЕС, която е дала гражданство на най-много имигранти

Испания е страната от Европейския съюз (ЕС), която е дала гражданство на най-много имигранти в периода 2009 г. и 2014 г., следвана от Франция и Италия. От пет милиона души, които са получили гражданство в европейска държава в този период, 843673 са в Испания.

Изследване, проведено от фондацията на спестовните каси (Func) отбелязва, че повечето от имигрантите, получили испанско гражданство са от Латинска Америка.


Две трети от тези, които са получили испанско гражданство през 2013 г. и 2014 г. са били от Южна и Централна Америка.

От Func напомнят, че изискванията за гражданите от Латинска Америка са по-либерални в сравнение с тези на останалите имигранти: първата група може да кандидатства за испанско гражданство, след две години пребиваване в Испания, без да се отказва от предишното си гражданство. Докато втората група имигранти, трябва да докажат десет годишен престой, преди да започне процеса, освен това трябва да се откажат от предишното си гражданство.

Значителен е броят на имигрантите от Африка, който са получили испанско гражданство – 88000 души в периода между 2013 г. и 2014 г.

Close