Информационен сайт на българите в Испания

Икономика

Икономиката на еврозоната навлезе в техническа рецесия, след като се сви с 0,1% през първото тримесечие

Според последните данни на Евростат от четвъртък икономиката на еврозоната се е свила с 0,1% през първото тримесечие на тази година, което означава, че тя е навлязла в техническа рецесия. Тя отбеляза две поредни тримесечия със спад от 0,1%, след като регистрира същия показател през последните три месеца на 2022 г.

Евростат ревизира надолу с две десети от процентния пункт предишната си оценка от май, която показваше нарастване на БВП на еврозоната с 0,1% между януари и март.

Това е първата регистрирана рецесия в икономиката на еврозоната, след като БВП се сви последователно през първото и второто тримесечие на 2020 г. в резултат на въздействието на пандемията от коронавирус и наложените ограничения.

Испания отбеляза ръст от 0,5%, отстъпвайки на Швеция, Словения, Латвия и Италия, които отбелязаха ръст от 0,6%.

От друга страна, икономиката на Европейския съюз (ЕС) като цяло е нараснала с 0,1% между януари и март, след като между октомври и декември 2022 г. се сви с 0,2%. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. икономиката и на еврозоната, и на ЕС като цяло нарасна с 1,0%.

През първото тримесечие на 2023 г. БВП на САЩ се е увеличил с 0,3% спрямо предходното тримесечие след увеличението от 0,6% през четвъртото тримесечие на миналата година. По подобен начин БВП на Япония нарасна с 0,7% спрямо 0,1% през предходните три месеца.

Според сезонно коригираните данни на Евростат обемът на БВП в еврозоната е бил с 2,2% по-висок от нивото през четвъртото тримесечие на 2019 г., преди пандемията. За ЕС той е бил с 2,9% по-висок от показателя, отчетен през същия период. В Съединените щати обемът на БВП е бил с 5,4% над равнището през четвъртото тримесечие на 2019 г.

Сред страните от ЕС, за които има налични данни, най-висок ръст на БВП през първото тримесечие на годината е отчетен в Полша – 3,8%. След нея се нареждат Люксембург с 2,0% и Португалия с 1,6%. За разлика от тях, с най-лоши икономически резултати се оказаха Ирландия, чийто БВП спадна с 4,6 %, Литва със спад от 2,1 % и Нидерландия, чиято икономика се сви с 0,7 %.

Сред най-големите икономики в ЕС – Германия навлезе в рецесия със спад на БВП от 0,3 % през първото тримесечие след понижението от 0,5 % през предходните три месеца, докато БВП на Франция нарасна с 0,2 % след стагнацията през четвъртото тримесечие на 2022 г. Италианският се увеличи с 0,6%, след като се сви с 0,1% между октомври и декември миналата година.

През първото тримесечие на 2023 г. БВП на Испания, както и на Белгия, се е увеличил с 0,5% спрямо 0,4% през предходните три месеца. Пред тях се нареждат Швеция, Словения, Латвия и Италия – всички с 0,6%, както и Кипър с 0,8%.

В годишно изражение най-силен ръст на БВП бе отчетен в Испания – 3,8%, изпреварвайки Кипър, който нарасна с 3,4%, и Малта – 3,2%. От друга страна, най-голям спад се наблюдава в Естония – с 3,7%, Литва – с 2,7%, и Унгария – с 1,1%.

Close