Информационен сайт на българите в Испания

България, Икономика

Икономиката на България е в отчайващо положение. Не е шега

Ако трябва да говорим откровено за икономиката на България – положението е толкова отчайващо, че никак не е ясно бъдещето след 2020 година, когато ще спрат еврофондовете.

Защо чак толкова?

Притеснителното е, че статистиката показва ускорен темп на изтегляне на инвестициите в дялов капитал, които се смятат за израз на дългосрочен интерес към икономика ни.

Икономиката на България продължава да расте субсидирано и съответно доходите на българите растат административно. Продължава харченето на европейски и бюджетни пари, отчетени като инвестиции. Заедно с това расте външният държавен дълг (което е цяла отделна тема).

Разходите на правителството влияят съществено върху размера на растежа поради ниската активност в частния сектор и ниския приток на чужди инвестиции. Българската икономика става все повече зависима от държавата и основната причина за растежа се дължи на намесата на държавата.

Малкият и среден бизнес продължава да бъде мачкан от държавата с 15% данък за едноличните търговци например, при 10% за всички останали.

Условията за предприемачество в България са се влошили рязко през 2016 г., според оценката на Световния институт за предприемачество и развитие (GEDI). България се нарежда на 82 позиция от общо 138 държави. През 2015 г. страната ни заемаше 46-о място в Глобалния индекс за предприемачество, а пре3 2014 г. бе на 44-та позиция в класацията.
България е държавата с най-лоши условия за предприемачество в сравнение с другите икономики в ЕС.

На Балканите държави като Сърбия и Албания задминават България и предлагат по-добри условия за бизнес.
Например малка Албания има повече преки чуждестранни инвестиции от България за 2016 г., достигайки близо 1 милиард евро или над 10% от БВП, показаха данните на Централната банка там. Увеличението е с 10,5% в сравнение с 2015 г.

Към края на миналата година чуждестранните инвестиции в българската икономика са били 682.8 млн. евро, показват данните на БНБ (виж графиката по-долу). Свили са се с близо 60% през 2016 г. Така преките чужди инвестиции в България за 2016 г. са едва 1,5% от БВП!

Свиването е във всички категории, но с най-голяма тежест в понижението е намаляването на дългосрочните вложения на международни компании в акционерни участия в дъщерни дружества в страната, т.е. в дялов капитал.

Истината за икономическото развитие на България се премълчава, не се коментира откровено. Необходими са реформи, които да гарантират добре развита конкуренция и квалифицирани кадри.

Преки чуждестранни инвестиции по години

За да се сложи край на неблагоприятните демографски тенденции, България трябва да инвестира значително повече в самите хора, като увеличи средствата отделяни от бюджета за образование, наука и здравеопазване.

Румен Гълъбинов е икономист и финансист, бил е председател на Агенцията за застрахователен надзор, зам.-председател на Комисията по финансов надзор, член на съвета на директорите и изпълнителен директор на “Български Имоти” (сега част от Булстрад Виена Иншурънс Груп).

Източник: e-vestnik.bg

Close