Информационен сайт на българите в Испания

Българи в Испания, Полезно

Изчерпали сте обезщетението за безработица: на каква друга помощ имате право?

Въпреки плавния си спад в последните години безработицата остава сред основните грижи на испанците, според последния барометър на Центърa за социологически изследвания (CIS), публикуван тази седмица.Какво става с работниците, които са изчерпали контрибутивното обезщетение за беработица, което може да се получава максимум две години – в зависимост от времето, през което работникът или служителят е работил.

Има ли други видове държавни помощи, ако все още не можете да си намерите работа? Да. Държавната обществена служба по заетостта (SEPE) предоставя подкрепа за случаите, когато работникът е изчерпал обезщетението за безработица или не е имал право на него, въпреки че изискванията за получаването на другите помощи са по-строги.

Програма за подпомагане на активното търсене на работа (RAI)

Както е обяснено на уебсайта на SEPE, за да получите достъп до тази помощ (RAI), трябва да сте на възраст под 65 години, да сте регистрирани като търсещи работа в Държавната обществена служба по заетостта и да нямате месечен доход по-висок от 75% от минималната за страната заплата – която от февруари е 950 евро на месец – без пропорционалната част на две извънредни плащания. Затова максималният доход за достъп до RAI вече е 712,50 евро.

В случай, че имаме хора на наша издръжка съпруг (съпруга безработен) и деца под 26 години – или възрастни хора с увреждания или приемни деца – общата сумата от доходите на всички членове на семейното се разделя на броя на членовете и те не трябва да надвишава 75% от минималната заплата – тук се изключва пропорционалната част от две извънредни плащания.

Друго съществено изискване за получаване на тази помощ е, да не сте получавали същата помощ в рамките на 365 календарни дни. Това не важи за жертвите на домашно насилие или за хората с увреждане.

Освен да отговаряме на горепосочените изисквания също има други, които трябва да спазваме за да не бъдем изключени от програмата и съответно от дадената финансова помощ, най-важните са:

– Да се компрометираме в момента на подаване на молбата с дейностите, които се развиват по плана, било курсове или интервюта за работа. Не трябва да отказваме абсолютно никаква дейност.

– Да се подписваме на борсата на датата, която ни се посочва.

– Ако имаме вариации в доходите сме длъжни да ги съобщим иначе може да има сериозни последици.

– Ако сме получили пари по погрешка да ги върнем незабавно.

– И, както някои от другите помощи, в този случай също се изисква да докажем активно търсене на работа.

– И разбира се ни се дава срок от 1 месец от момента на подаването на молбата да направим три неща доказвайки по този начин, че сме готови да търсим активно работа (да работим, да подаваме автобиографии, интервю за работа, да се регистрираме в поне два портала за работа, и.т.н.)

Месечният размер на тази помощ е 430,27 евро и можете да я получавате в продължение на 11 месеца. Освен това плащането Тя се получава всяко 10 или 15 число на месеца.

Парична помощ за навършили 45 години

Тази помощ е предназначена главно за лица, които нямат никого на своя издръжка, нито съпруг/а нито деца под 26 години. Изискването за доходите и абсолютно същото, като в предишния случай – доходите не трябва да надвишават 75% от SMI, тоест не трябва да надвишават 712,50 евро на месец – и максималния период на получаване на субсидията от 426 евро е 6 месеца, без възможност за подновяване, могат да се получават отново само при осигурен наново период.

Парична помощ за навършили 52 години

В този случай главното изискване е лицето, което кандидатства за тези помощи да е навършило 52 в деня в, който свърши правото на паро или да има навършени годините в момента в, който отговаря на всички останали изисквания за друг вид помощи или възрастта да е единственото изискване на, което да не отговаря за пенсия.

В този случай минималния период през, който лицето трябва да е било осигурявано са 6 години за общото време от навършване на пълнолетие до момента на подаване на молбата за помощите. И дори лицето да няма собствени доходи, които да надвишават 75% от минималната заплата за периода, единствено ще се счита за изпълнено това изискване ако общите доходи на семейството разделени на броя на членовете не надвишават 75% от минималната заплата.

От момента в, който лицето навърши 55 и отговаряме на изискванията за други помощи. Максималния срок за получаване е докато се навърши пенсионна възраст.

Много важен аспект е да представяме всяка година сертификат за общите доходи на семейството, за да можем да продължим да получаваме тази субсидия.

Обезщетение за безработица

В случай че сте изчерпили всички възможности да получавате помощ за безработица и имате хора на наша издръжка, имате право да получавате обезщетението за безработица, стига да отговаряте на следните изисквания: да сте безработни и да сте регистрирани като търсещи работа и да не сте отхвърлили адекватна оферта за работа, да нямате право на други помощи, да имате семейни задължения и доход, който да не надвишава 75% от SMI.

Надяваме се да сме ви били полезни! Ако е така станете наш приятел във Фейсбук ТУК.

Още по темата:

Close